Oba hojalygy

“Tebigy Ekin” 2135 tonna ýeralma hasylyny ýygnady

Türkmenistanyň Lebap welaýatynyň Çärjew etrabynda ýerleşýän “Tebigy Ekin” daýhan hojalygy şu ýyl 260 gektar ýerden 2 müň 135 tonna ýeralma hasylyny aldy. Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler...

Kerki etrabynda suw dolandyryş merkezi dörediler

Lebap welaýatynyň Kerki etrabynda hemişelik esasda suw dolandyryş merkeziniň döredilmegi meýilleşdirilýär. Merkeziň döredilmegi ugrundaky tabşyryklar Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow tarapyndan duşenbe güni sanly ulgam arkaly geçirilen...
2022