Oba hojalygy

“John Deere” ilkinji sürüjisiz traktory hödürleýär

Oba hojalyk tehnikalaryny öndürýän “John Deere” amerikan kompaniýasy özüniň ilkinji sürüjisiz traktoryny hödürledi. Bu barada Britaniýanyň “Daily Mail” gazeti penşenbe güni habar berdi. “John Deere 8R”...

“Tiz hyzmat” kompaniýasy kömelek önümçiligini ýola goýdy

Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäherinde ýerleşýän “Tiz hyzmat” hususy kärhanasy 2021-nji ýylda kömelek önümçiligini ýola goýdy.   Häzirki wagtda ýyladyşhana şertlerinde ak gelin kömelekleriniň (ak şampinýonlaryň) bol...

Türkmenistanda 82,4 müň tonna tüwi ýygnaldy

Türkmenistanyň Lebap we Daşoguz welaýatlarynyň daýhanlary şu ýyl 18 müň 300 gektar meýdandan 82 müň 400 tonna tüwi ýygnadylar. Türkmenistanyň resmi metbugatynyň penşenbe güni beren habaryna...