Oba hojalygy

Türkmen telekeçisi 8 tonna hyýar hasylyny ýygnady

Telekeçi Baýpolat Ergeşow geçen ýyl Lebap welaýatynda ýerleşýän özüne degişli ýyladyşhanalarda ösdürip ýetişdiren hyýaryň bol hasylyny ýygnap, diýarymyzyň içerki bazarlaryny onuň 8 tonnasy bilen üpjün...

“Halal Dogan” Wena şäherine türkmen pomidorlaryny eksport etdi

Mary welaýatynda ýerleşýän “Halal Dogan” hususy kärhanasy Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň (TSTB) Wena şäherindäki hemişelik wekilhanasynyň ýardam bermegi bilen Wena şäherine türkmen pomidorlaryny eksport...

Daşoguz welaýatynda ýeralma ekişi tamamlandy

Ýeralmanyň iri öndürijisi bolan Gurbansoltan eje adyndaky etrabyň daýhanlary Daşoguz welaýatynda ýeralma ekişini tamamladylar. Bu etrap boýunça şu ýyl 950 gektara ýeralma ekildi. Türkmenistanyň resmi metbugatynyň...