Oba hojalygy

Türkmenistanda ýeralma ekişine başlandy

Ahal, Balkan, Lebap we Mary welaýatlarynyň ekerançylary ýazlyk ýeralma ekişine başladylar. Bu barada Türkmenistanyň resmi metbugaty penşenbe güni habar berdi. Şu ýyl ýurt boýunça ekerançylyk meýdanlarynyň...

“Altyn bürgüt” pomidor hasylynyň 80%-ni eksport edyär

Lebap welaýatynyň Çärjew etrabynda ýerleşýän “Altyn bürgüt” hususy kärhanasynda öndürilýän pomidor hasylynyň 80%-den gowragy daşary ýurtlara eksport edilýär, hasylyň galan bölegi bolsa içerki bazarlarda ilata...
2022