Sebitleýin

Özbegistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowy kabul etdi

Özbegistanyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew duşenbe güni Daşkent şäherine iş sapary bilen gelen Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary Serdar Berdimuhamedowy kabul etdi. Duşuşygyň barşynda Mirziýoýew soňky ýyllarda...

Owganystanyň wekiliýeti Türkmenistanda gepleşikleri geçirer

Owganystanyň Hökümet wekiliýeti anna güni birnäçe meseleler boýunça gepleşikleri geçirmek üçin Türkmenistana sapara ugrady. Türkmenistanyň çakylygy boýunça Owganystanyň Daşary işler ministri Mawlawi Amir Han Muttakiniň ýolbaşçylygyndaky...

Owganystan TOPH taslamasy boýunça 7 sany şertnama gol çeker

Owganystan ýakyn wagtda Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan (TOPH) taslamasynyň hyzmatdaşlary bilen TOPH taslamasy boýunça 7 sany şertnama gol çeker. Bu barada Owganystanyň Daşary işler ministrliginiň resmilerine salgylanyp, “TOLOnews”...

Serdar Berdimuhamedow Özbegistana sapar eder

Ykdysady meseleler boýunça Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary Serdar Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygyndaky Türkmenistanyň hökümet wekiliýeti ýakyn geljekde Özbegistanyň Daşkent şäherine sapar eder. Bu baradaky sapar Türkmenistanyň Daşary...