Sebitleýin

Türkmen wekiliýeti EAG-niň onlaýn mejlisine gatnaşdy

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň wekilleri jenaýatçylyk ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna hem-de terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine garşy göreş boýunça Ýewraziýa toparynyň (EAG) onlaýn görnüşinde geçirilen 33-nji...