Sebitleýin

Türkmenistan Eýrana saglyk serişdelerini kömek hökmünde iberdi

Türkmenistan goňşy ýurt Eýranda ýiti öýken sowuklama keseliniň ýaýramagy sebäpli, penşenbe güni Aşgabat şäherinden ynsanperwerlik kömegini iberdi. Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi saglygy goraýyş maksatly serişdeleri we...