Sebitleýin

Aşgabat bilen Ankara ulag we ýük gatnawynyň ugurlaryny giňeltmekçi

Türkmenistan bilen Türkiýäniň ulag pudaklarynyň ýolbaşçylarynyň arasynda sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly çarşenbe güni gepleşikler geçirildi. Bu barada türkmen DIM-i habar berýär. Türkmen tarapyndan Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň...

Türkmenistan Energetika Hartiýasyna Ylalaşygy boýunça maslahata gatnaşdy

Belgiýanyň Brýussel şäherinde ýerleşýän Energetika Hartiýasynyň sekretariaty tarapyndan Energetika Hartiýasyna Ylalaşygy (EHY) döwrebaplaşdyrmak boýunça wideomaslahatlar görnüşinde geçirilýän gepleşikleriň birinji tapgyryna Türkmenistan hem gatnaşýar. TDH-nyň çarşenbe güni...

Türkmenistan milli azlyklar boýunça ÝHHG bilen pikir alyşdy

Türkmenistanyň Ministrler kabinetiniň başlygynyň orunbasary, Daşary işler ministri Raşid Meredow çarşenbe güni ÝHHG-niň Milli azlyklaryň işleri boýunça ýokary komissary Lamberto Zanýer bilen onlaýn-gepleşigi geçirdi. Bu...