Sebitleýin

Türkmen-özbek serhet barlag nokatlary gaýtadan ýola goýulýar

Özbegistan we Türkmenistan 26-njy noýabrdan başlap “Hojeýli-Köneürgenç” we “Şawat-Daşoguz” ýük daşamalary üçin barlag nokatlarynyň işini gaýtadan ýola goýmak barada ylalaşdylar. Özbegistanyň Transport ministrliginiň metbugat beýanatynda habar...