Syýasat

Aşgabat we London söwda-ykdysady gatnaşyklary maslahat etdiler

Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Patyşalygynyň Daşary işler we Arkalaşygyň işleri boýunça ministriniň parlamentar orunbasary, Ýewropa hoşniýetli goňşuçylyk...

Aşgabat adam hukuklary boýunça ÝB bilen tejribe alyşdy

Sanly wideoaragatnaşyk arkaly penşenbe güni “Türkmenistan – Ýewropa Bileleşigi” adam hukuklary boýunça Dialogyň çäklerindäki nobatdaky mejlis geçirildi. Bu barada Türkmenistanyň DIM-i habar berýär. Gepleşige türkmen tarapyndan...

Türkmenistan bilen Sierra-Leone diplomatik gatnaşyklaryny ýola goýýar

Türkmenistanyň Eýran Yslam Respublikasyndaky Ilçihanasynda duşenbe güni Türkmenistan bilen Sierra-Leone Respublikasynyň arasynda diplomatik gatnaşyklary ýola goýmak hakynda Teswirnama gol çekmek dabarasy geçirildi. Resminama türkmen tarapyndan Türkmenistanyň...

Aşgabat we Waşington gatnaşyklaryň dürli ugurlaryna syn berdiler

Sanly wideoaragatnaşyk arkaly anna güni türkmen-amerikan syýasy geňeşmeleriniň ýarymýyllyk syn beriji gepleşigi geçirildi. Bu barada Türkmenistanyň DIM-i habar berýär. Söhbetdeşlige Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary Wepa...