Syýasat

Türkmen-özbek toparynyň nobatdaky mejlisi Daşkentde geçiriler

Söwda-ykdysady, ylmy-tehniki we medeni hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-özbek toparynyň nobatdaky 16-njy mejlisi 13-14-nji sentýabrda Daşkent şäherinde geçiriler. Bu barada wise-premýer Esenmyrat Orazgeldiýew Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowa...

Türkmenistanyň Prezidenti Özbegistana sapar amala aşyrar

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow ýakyn wagtda Özbegistana sapar amala aşyrar. Döwlet Baştutanymyz wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly duşenbe güni geçirilen iş maslahatynyň dowamynda wise-premýer Esenmyrat Orazgeldiýewe bellenilen...

Türkmenistanyň Prezidenti täze ýolbaşçylary wezipä belledi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow çarşenbe güni Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Mejlisiň dowamynda käbir ýolbaşçylary wezipeden boşatmak we wezipä bellemek hakyndaky birnäçe resminamalara gol çekildi....

Türkmenistan Owganystandaky wakalary üns merkezinde saklaýar

Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi (DIM) Owganystanda bolup geçýän wakalary üns merkezinde saklamagy dowam edýär. Bu barada Türkmenistanyň DIM-niň metbugat gullugy çarşenbe güni habar berdi. Metbugat beýanatyna görä,...

Awgust aýynda Awazada sammitleriň ikisi geçiriler

“Awaza” milli syýahatçylyk zolagynda 2021-nji ýylyň awgustynda Merkezi Aziýa döwletleriniň Baştutanlarynyň 3-nji konsultatiw duşuşygy we Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Türkiýäniň döwlet Baştutanlarynyň sammiti geçiriler. Türkmenistanyň resmi metbugatynyň...