Syýasat

Türkmenistanyň Prezidenti Ysraýyla resmi sapara çagyryldy

Ysraýyl Döwletiniň Prezidenti Ishak Gersog Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowa ugradan Täze ýyl gutlag hatynda Döwlet Baştutanymyzy resmi sapar bilen Ysraýyla çagyrdy. Bu gutlag haty Türkmenistanyň...

Türkmen Lideri Ilham Aliýewi doglan güni bilen gutlady

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Azerbaýjanyň Prezidenti Ilham Aliýewe doglan güni mynasybetli gutlag hatyny iberdi. Bu barada Azerbaýjanyň AZERTAC täzelikler agentligi penşenbe güni habar berdi. “60 ýyllyk...

Türkmenistanyň wekiliýeti Nýu-Delä we Yslamabada sapar edýär

Ýurdumyzyň wekiliýetiniň agzalary 2021-nji ýylyň 18-20-nji dekabry aralygynda “Merkezi Aziýa – Hindistan” Dialogynyň Daşary işler ministrler derejesindäki mejlisiniň işine hem-de Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Daşary işler...