Syýasat

Türkmenistan we Hindistan ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy maslahatlaşdylar

Çarşenbe güni Türkmenistanyň we Hindistanyň Daşary işler ministrlikleriniň orunbasarlarynyň derejesinde sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly syýasy geňeşmeler geçirildi. Türkmenistanyň DIM-niň habar berşi ýaly, maslahata türkmen wekiliýetine Türkmenistanyň...

Türkmen-özbek hyzmatdaşlygy täze derejä çykdy

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň hem-de Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň arasynda duşenbe güni telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. “Türkmenistan: Altyn Asyr” elektron gazetiniň habar berşi ýaly, iki...

Türkmenistan we ABŞ syýasy geňeşmeleri geçirýär

Türkmenistan bilen ABŞ-nyň daşary syýasy edaralarynyň arasynda üç günlük onlaýn görnüşinde geçirilýän syýasy geňeşmeleri sişenbe güni öz işine başlady. Türkmenistanyň DIM-niň habar berşi ýaly, geňeşmeleriň gün...