Syýasat

Türkmenistanyň Döwlet Maslahaty geçirildi

Aşgabat şäheriniň Ruhyýet köşgünde anna güni Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda Türkmenistanyň Döwlet Maslahaty geçirildi. Bu barada Türkmenistanyň resmi metbugaty habar berdi.  Maslahatyň dowamynda ýurdumyzyň Garaşsyzlyk...

Wladimir Putin Türkmenistanyň Prezidentini doglan güni bilen gutlady

Russiýanyň Prezidenti Wladimir Putin penşenbe güni telefon arkaly Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowy doglan güni bilen gutlady. Söhbetdeşlikde türkmen-rus gatnaşyklaryny hemmetaraplaýyn berkitmäge we strategik hyzmatdaşlygy giňeltmäge...
2022