Ykdysadyýet

Türkmenistanyň salgyt edaralary elektron ulgama birikdiriler

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň Salgyt müdiriýetinde hem-de onuň garamagyndaky edaralarda resminama dolanyşygyna “Elektron salgyt” ulgamy giriziler. Anna güni sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň...