Ykdysadyýet

Lebap welaýaty azyk önümçiligini artdyrýar

Lebap welaýatynyň azyk senagaty kärhanalary önümçiligini artdyrýarlar. Bu barada Türkmenistanyň resmi metbugaty çarşenbe güni 2022-nji ýylyň birinji ýarymynda önümçilik möçberi barada beren statistiki maglumatlarynda mälim...

Türkmenistanda döwlet eýeçiligindäki 25 desga satuwa çykarylýar

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi döwlet eýeçiligindäki 25 sany desgany hususylaşdyrmak boýunça bäsleşikli söwdalary yglan etdi. “Neýtralnyý Türkmenistan” gazetiniň çarşenbe güni habar berşine görä, döwlet eýeçiligindäki...
2022