Ykdysadyýet

Saryja goýunlaryň etini artdyrmak boýunça synag geçirildi

Saryja tohumly goýunlaryň etini artdyrmak boýunça synag geçirildi. S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň okuw-tejribe hojalygynda geçirilen synagyň netijesinde 30-35 kilogram bolan goýunlaryň diri agramy...

Gurluşyk serişdeleriniň önümçiliginiň artdyrylmagy üns merkezinde

Ministrler Kabinetiniň anna güni geçirilen giňişleýin mejlisinde Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow gurluşyk serişdeleriniň öndürilýän mukdaryny artdyrmak boýunça teklipleri taýýarlamagyň zerurdygyna ünsi çekdi. Mejlisde wise-premýer G.Myradow şu...

Balkanabatda “Türkmenkabel” zawodynyň şahamçasy açyldy

“Türkmenmaşyngurluşyk” konserniniň merkezi edarasy Aşgabatda ýerleşýän “Türkmenkabel” zawody Balkan welaýatynyň administratiw merkezinde elektrik torlary üçin daşy izolirlenmedik alýumin simlerini öndürýän şahamçasyny açdy. Ýakynda Aşgabatdaky zawodyň çäklerinde...