Ykdysadyýet

SNGIZ 162,8 müň tonna nebiti gaýtadan işledi

Türkmenistanyň Lebap welaýatynda ýerleşýän Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawody (SNGIZ) şu ýylyň ilkinji dört aýynda 162,8 müň tonna golaý nebiti gaýtadan işledi. Gaýtadan işlenilmegiň netijesinde, zawod...

Türkmenistanyň günbatarynda tebigy gazyň täze senagat akymy alyndy

“Türkmennebit” döwlet konserniniň “Nebitgazburawlaýyş” trestiniň burawlaýjylary Balkan welaýatynda ýerleşýän Uzynada käninde tebigy gazyň we nebit-kondensatynyň täze senagat akymyny aldylar.  Türkmenistanyň nebit-gaz pudagynyň elektron gazeti sişenbe güni...

Türkmenistan işewürler üçin sanly bank hyzmatlaryny giňeltmekçi

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Muhammetguly Muhammedow anna güni sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisiniň barşynda Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowa sanly ulgamyň ösüşini kämilleşdirmek, “Internet...
2022