Iş orunlary

“Kebapçy” restoranynyň administrasiýasy işgär gözleýär

Iş sagady:
Aşgabat şäherinde täze açyljak “Kebapçy” restoranynyň administrasiýasy aşakdaky ugurlar boýunça işe çagyrýar: - Gassap; - Kebapçy (türk usully mangalçy); - Iş tejribesi bolan ofisiant; - Marketlerde witrina arkasy et we et önümlerini satmak boýunça tejribesi bolan satyjy. Goşmaça maglumatlary ýerli wagt bilen sagat 10.00-19.00 aralygynda görkezilen telefon belgisi arkaly sorap bilersiňiz.
Habarlaşmak üçin
Iş beriji:
“Kebapçy” restorany
Telefon belgisi:
+99365871685
Ýeri:
Aşgabat
2022