Iş orunlary

“Belent bilim” okuw merkezi hasapçy hünärmenleri işe çagyrýar

Iş sagady:
Mary şäherinde ýerleşýän “Rowana-Zaman” hojalyk jemgyýetini[ “Belent bilim” okuw merkezi ýokary bilimli, 5 ýyl iş tejribeli hasapçy hünärmenleri işe çagyrýar.

Salgy: Mary ş, Bitaraplyk köçesiniň 18-nji jaýy. “Işewürlik merkeziniň” 3-nji gaty.
Telefon belgiler: +993-522-7-45-00,
+993-63-01-12-23.
Habarlaşmak üçin
Iş beriji:
“Belent bilim” okuw merkezi
Telefon belgisi:
+99352274500
Ýeri:
Mary