Mary şäher häkimligi ýaşaýyş jaýlaryny gurmak üçin, potratçylary saýlap almak boýunça bäsleşik yglan edýär

Türkmenistanyň Prezidentiniň 2014-nji ýylyň 8-nji awgustyndaky 13792 belgili Kararyna laýyklykda Türkmenistanda hususy ýaşaýyş jaýlaryň gurluşygynyň her görnüşi üçin wagtlaýyn kabul edilen aňryçäk bahalaryň çäginde Mary şäheriniň ýaşaýjylarynyň öňden bar bolan boş mellek ýerlerinden ýaşaýyş jaýlaryny gurmak üçin, potratçylary saýlap almak boýunça bäsleşik yglan edýär.

Bäsleşik 2021-nji ýylyň 14-nji iýunynda Mary şäher häkimliginiň jaýynda geçiriler.
Salgy: Mary şäheriniň Watan köçesiniň 31-nji jaýy.
Habarlaşmak üçin telefon belgi: 6-07-42.

Ilan eden:
Mary şäher häkimligi
Ayrıca bakınız