Ahal welaýatynda raýatlaryň jemgyýetçilik kabul edişligi geçirilýär

2022-nji ýylyň 11-nji we 25-nji noýabrynda Ahal welaýat adalat bölüminiň, Ahal welaýat prokuraturasynyň, Ahal welaýat kazyýetiniň, Ahal welaýat häkimliginiň jogapkär işgärleriniň we Ahal welaýat adwokatlar kollegiýasynyň agzasynyň gatnaşmaklarynda hukuk meseleleri boýunça raýatlaryň jemgyýetçilik kabul edişlikleri geçirilýär.

Kabul edişlikleriň Ahal welaýatynyň Änew şäheriniň Watan köçesiniň 1-nji jaýynda, Ak bugdaý etrap häkimliginiň binasynda sagat 09:00-dan 13:00-a çenli geçirilýändigini habar berýäris.

Habarlaşmak üçin telefonlar:

+993 (12) 57-40-69

+993 (137) 34-0-81

+993 (137) 34-2-29

Ayrıca bakınız
2022