21.11.2020
02.01.2021

Altyn Asyr Kapalı Anonim Şirketi, finansal tabloların denetimi için ihale ilan ediyor

Altyn Asyr Kapalı Anonim Şirketi, 2021 Finansal Performans ve Raporlama Denetimine yönelik Denetçilik işi yapan yasal tarafları (denetçileri) ihaleye katılmaya davet ediyor.

İhale ile ilgilenen tüm taraflar tekliflerini ihalenin yayınlandığı günden itibaren 30 (otuz) takvim günü içinde sunabilirler.

İletişim telefonları: + 99312-39-12-22, 39-12-08, faks: 95-66-61.

Oğuzhan Caddesi 217, Aşkabat, Türkmenistan
Ayrıca bakınız