08.01.2021
19.02.2021

Türkmenmendizderyayollary Ajansı, deniz iskelelerinin inşası için ihale ilan ediyor

Türkmenmendizderyayollary Ajansı, Kenar terminalinin iki deniz petrol yükleme iskelelerinin yeniden inşası (tasarım ve inşaat) için ihale ilan ediyor.

Teklifler, Türkmendenizderyayollar Kurumu Teknik Geliştirme ve Düzenleme Dairesi'nde yerel saatle 17.00'dan ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 30 (otuz) takvim gününe kadar kabul edilir.

İletişim telefonları: (+993243) 2-62-71, 2-13-46, faks: (+993243) 2-62-51.

E-posta adresi: tmrl.otb@online.tm;

Şagadam Caddesi 8, Türkmenbaşı şehri, Balkan vilayet, Türkmenistan
Ayrıca bakınız
2022