01.03.2021
10.03.2021

Türkmensöwdahyzmat Devlet Kurumu, elektro-teknik ekipman alımı için ihale ilan ediyor

Türkmenistan Ticaret ve Dış Ekonomik İlişkiler Bakanlığı’na bağlı Türkmensöwdahyzmat Devlet Kurumu, Ahal vilayetinde yeni, modern yönetim merkezinde 1 adet PS 110/35/10 kW kapasiteli ve 3 adet PS 110/10 kW kapasiteli elektrik santrallerinin inşası için elektro-teknik ekipman ve malzeme tedarikçisine yönelik uluslararası ihale ilan ediyor.

İlgili tarafların başvuruları ve teklifleri, Türkmenistan Ticaret ve Dış Ekonomik İlişkiler Bakanlığı’na bağlı Turkmensöwdahyzmat Devlet Kurumu tarafından belirlenen prosedüre göre kabul edilir ve resmileştirilir.

Başvurular, duyurunun yayımlandığı tarihten 10 Mart 2021 tarihine kadar kabul edilir.

İletişim telefonları: 93-36-84, faks: 93-36-05.

Gurbansoltan Ece Caddesi 304, Aşkabat, Türkmenistan
Ayrıca bakınız