04.03.2021
20.03.2021

Devlet Kalkınma Bankası, IFRS 9 uygulanması için ihale ilan ediyor

Türkmenistan Devlet Kalkınma Bankası, uluslararası finansal raporlama standartları ve bankacılık muhasebe standartlarına uygun olarak finansal araçlara ilişkin IFRS 9'un uygulanması için açık ihale ilan ediyor.

İhaleye dünyanın gelişmiş ülkelerinde uygun lisanslarla tescil edilmiş lider ve deneyimli denetçiler - danışmanlık şirketleri davet edilmektedir.

İhale belgeleri, Türkmenistan Devlet Kalkınma Bankasının idari binasından alınabilir.

İhale teklifleri, ilanın yayım tarihinden itibaren 20 Mart 2021 17.00'ye kadar kapalı zarf içerisinde teslim edilmelidir.

İletişim telefonları: (+99312) 21-04-47, 21-04-63, 21-04-43 (faks).

A.Niyazov Caddesi 143, Aşkabat, Türkmenistan
Ayrıca bakınız