12.06.2021
23.07.2021

Su Yönetimi Devlet Komitesi yedek parça alımı için bir ihale ilan ediyor

Türkmenistan Su Yönetimi Devlet Komitesi, pompalara yedek parça temini için Uluslararası İhale ilan ediyor.

Parti No. 1 - Pompa kuvvetlendirici ekipmanlar ve bunlar için yedek parçalar.

Parti No. 2 - Elektrik ekipmanları, kablo ürünleri ve malzemeleri.

Parti No. 3 - Rulmanlar, metal malzemeler, kaynak ekipmanları.

İhaleye katılım lisansına sahip olan ilgili tüm tüzel ve gerçek kişiler, aşağıdakileri Türkmenistan Su Yönetimi Devlet Komitesi İhale Kurulu’na sunmalıdırlar:

  • Başvuru sahibinin tam adı, yasal durumu, kayıt ülkesi ve genel bilgileri;
  • Yüzde 15’lik KDV oranı dikkate alınarak, her bir parti için 920 (dokuz yüz yirmi) ABD doları veya 3.220 (üç bin yirm iki) manat ücret ödeyerek ihale belgelerinin olduğu zarf temin edilmeli;

Yazılı başvuru, Su Yönetimi Devlet Komitesi’ne gönderilmelidir.

İhale katılımcılarının tescil edilmesi, hesap ve ihale zarflarının teslim edilmesi, başvuruların kabul işlemleri 426 ve 424 numaralı odalarda 23.07.2021 yerel saatle 10:00-18:00 aralığında yapılacak.

İletişim telefonları: 44-83-60, 44-83-90

Arçabil Caddesi 92, Aşkabat, Türkmenistan
Ayrıca bakınız