14.06.2021
13.07.2021

Sağlık ve Medikal Sanayi Bakanlığı, gerekli mal alımı için ihaleyi uzatıyor

Türkmenistan Sağlık ve Medikal Sanayi Bakanlığı, aşağıdaki partiların satın alımı için ihaleyi uzatıyor:

Parti No. 7 – Ahal vilayeti Gödepe ilçesinin Köpetdağ geneşliğinin yeni sağlık evi için tıbbi ekipman ve sağlık bakımı ürünlerinin satın alınması.

Parti No. 8 - Ahal vilayeti Gödepe ilçesinin Köpetdağ geneşliğinin yeni sağlık evi için tıbbi ekipman ve sağlık bakımı ürünlerinin satın alınması;

Parti No. 9 - Ahal vilayeti Gökdepe ilçesinin Owadandepe geneşliğinin yeni sağlık evi için tıbbi ekipman ve sağlık bakımı ürünlerinin satın alınması;

Parti No. 10 - Ahal vilayeti, Ak Bugday ilçesinin Önaldy geneşliğinin yeni sağlık evi için tıbbi ekipman ve sağlık bakımı satın alınması;

Parti No. 11 - Ahal vilayeti Kaka ilçesinin Govşut geneşliğinin yeni sağlık evi için tıbbi ekipman ve sağlık bakımı ürünlerinin satın alınması;

Parti No. 12 - Ahal vilayeti Ak Buğday ilçe hastanesi için tıbbi ekipman ve sağlık bakımı alımı

Parti No. 13 - Daşoguz vilayeti S. Türkmenbaşı ilçesinin Parahat geneşliğinin yeni sağlık evi için tıbbi ekipman ve sağlık bakımı ürünlerinin satın alınması;

Parti No. 14 - Daşoguz vilayeti S.A. Niyazov ilçesinde inşa edilecek yeni konut ve tesis kompleksi içindeki sağlık merkezi için tıbbi ekipman ve sağlık bakımı ürünlerinin satın alınması;

Parti No. 15 - Daşoguz vilayeti Daşoguz şehri 3. Sağlık Evi için ultrason ekipmanının satın alınması.

İhaleye katılmak için yazılı bir başvuru formu göndermeniz ve birkaç yarışma belgesi almanız gerekir.

Para transferi hesabı başvuru sırasında veriliyor.

İhale teklifleri, ilanın Türkmenistan Sağlık ve Medikal Sanayi Bakanlığı tarafından yayımlandığı tarihten itibaren 30 (otuz) takvim günü içinde kabul edvilayetir.

İletişim telefonı:

40-04-79

Arçabil Caddesi 20, Aşkabat, Türkmenistan
Ayrıca bakınız