16.06.2021
07.07.2021

Türkmenaragatnaşık Ajansı konut soğutma grubu teçhizatı alımına ilişkin ihale ilan ediyor

Türkmenaragatnaşık Ajansı, aşağıdaki partile için ihale ilan ediyor

Parti No. 1 – Aşkabat Bitarap Türkmenistan Caddesi'nde bulunan 202 numaralı apartman için 2 (iki) soğutma grubu ekipmanı alımı ve montajı;

Parti No. 2 - Aşkabat Bitarap Türkmenistan Caddesi'nde bulunan 207 numaralı apartman için 2 (iki) soğutma grubu ekipmanı alımı ve montajı;

Parti No. 3 - Aşkabat Arçabil Caddesi'nde bulunan 88 numaralı apartman için 2 (iki) soğutma grubu ekipmanı alımı ve montajı;

- İhaleye katılım ücreti parti başına 200 ABD Doları (katma değer vergisi hariç) veya eş değerinde manat olarak belirlenir. İhaleye katılım ücretleri iade edilmez.

- İhalei teklifleri, duyurunun yayınlandığı tarihten itibaren 7 Temmuz saat 17:00'ye kadar kabul edilecektir.

- İhaleye katılım için ödeme talimatları yazılı başvurudan sonra verilecektir.

- İhale teklifleri, ödemeler hesaba aktarıldıktan sonra değerlendirilecektir.

- İhale belgeleri iki zarf içerisinde kabul edilir: İş teklifi (yalnızca ödeme bilgileri) ve teknik teklif (Gerekli diğer tüm belgeler).

İletişim telefon numarası:

(+99312) 44-91-92

Faks numarası:

(+99312) 44-93-19

E-posta:

thowpmin@online.tm

Arçabil Caddesi 88, Aşkabat, Türkmenistan
Ayrıca bakınız