31.07.2021
30.08.2021

Türkmenistan Sağlık ve İlaç Sanayi Bakanlığı tıbbi malzemelerin alımına ilişkin ihale ilan ediyor

Türkmenistan Sağlık ve İlaç Sanayi Bakanlığı, aşağıdaki partilerde belirtilen malların alımına yönelik İHALE ilan ediyor

Parti No. 29 - Aşkabat Belediyesi Olimpiyat Köyü İdaresi Sağlık Rehabilitasyon Merkezi ve Teşhis Laboratuvarı için sağlık ve tıbbi malzeme alımı

Parti No. 37 - S.A Niyazov Tedavi ve Danışma Merkezi için tıbbi tüketim mazlemerin alımı

Parti No. 38 - Büyük Saparmurat Türkmenbaşı'nın adını taşıyan Daşoguz Sağlık Teşhis Merkezi için tıbbi ekipmanların alımı

İhaleye katılmak için yazılı bir başvuru formu göndermeniz ve gerekli belgeleri edinmeniz gerekir.

Para transferi hesabı yazılı başvuru sırasında verilir.

İhale teklifleri, ihalenin yayınlandığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün içerisinde Türkmenistan Sağlık ve İlaç Sanayi Bakanlığı binasında kabul edilir.

İletişim telefon numarası:

40-04-79

Arçabil Caddesi 20, Aşkabat, Türkmenistan
Ayrıca bakınız