14.09.2021
18.10.2021

Türkmenistan Sanayi ve İnşaat Üretim Bakanlığı, uluslararası açık ihale ilan ediyor

Türkmenistan Sanayi ve İnşaat Üretim Bakanlığı, devlete ait Türkmen Demir Ürünleri işletmesi için uluslararası açık ihale ilan ediyor

Parti No.1 - Sürekli döküm makinesinin temel bakımının yanı sıra bu işler için gerekli malzemelerin sağlanması

Parti No.2 - Metal Ürün Temini

Parti No.3 - Kimyasal, yangına dayanıklı ve sarf malzemelerinin yanı sıra yedek parçaların sağlanması

İlgili tüm taraflar Türkmenistan Sanayi ve İnşaat Üretim Bakanlığı'na başvurabilirler.

İhale katılmak için geri ödemesiz olarak her bir lot için 500 ABD doları veya eşdeğeri miktarda manat ödemeniz gerekmektedir.

İhale teklifleri, duyurunun yayımı tarihinden itibaren 30 (otuz) iş günü içinde kabul edilir.

Son teslim tarihinden sonra verilen ihale teklifleri kabul edilmez.

Para transferi hesabı, yazılı başvuru yapıldığı sırada bildirilir.

İlan yayınlandığı andan itibaren, ihale tekliflerinin olduğu zarf belirtilen adrese gönderilecek ve kaynaklar hesabatransfer edildikten sonra incelenecektir.

İhale belgeleri, ticari (sadece fiyat açıklamasını içeren ticaret teklif dosyası) ve teknik (teknik teklif paketi diğer gerekli belgeleri içerir) olmak üzere iki ayrı zarf halinde kabul edilir.

İletişim telefon numaraları:

39-00-33

39-00-17

39-00-21

Arçabil Caddesi 132, Aşkabat, Türkmenistan
Ayrıca bakınız