11.10.2021
20.10.2021

Hazar Konsorsiyumu, statik ve dinamik testlere yönelik ihale ilan ediyor

Hazar Sözleşmeli bölgesinde (Doğu Çeleken Sahası) Ürün Paylaşımı Anlaşması hükümlerine uygun olarak faaliyet gösteren Türkmen Milli Petrol ve DoğalGaz Kapalı Anonim Şirketi ve Mitro International Limited'den oluşan Hazar Konsorsiyumu, statik ve dinamik test hizmetine yönelik ihale ilan ediyor

Başvuru No.84 29.09.2021 - 50 ton taşıma kapasiteli kargo vinçlerinin statik ve dinamik testlerinin yapılmasına yönelik hizmetlerin sağlanması ve sonuçlarının hazırlanması

İhale başvurusu için, duyurunun yayınlandığı tarihten itibaren 10 takvim günü içinde (yerel saatle 18:00'e kadar) katılmak için şunların yapılması gerekir:

  • başvuru sahibinin ihaleye katılma talebini (yetkili kişilerce imzalanmış ve şirket tarafından mühürlenmiş, iletişim bilgilerini ve e-posta adreslerini belirterek) hazırlamak ve e-posta adreslerine göndermek;
  • Türkmenistan'daki girişimciler için Türkmenistan Sanayiciler ve Girişimciler Birliği'ne kayıt yaptırmış olmalı ve sertifikanın kopyasını sunmak gerekmektedir.

Açıklayıcı bilgiler, başvurunun içeriği ile tanışmak ve başvuruları almak aşağıdaki adreslerde gerçekleştirilir:

1. Atamurat Annaniyaz ogly Caddesi, 216. mahalle, Hazar Konsorsiyumu ofisi, Balkanabat, Türkmenistan, 745100.

İletişim telefonlar:

+99362 59 22 31

+99361 76 54 88

2. St. Marksistaya Caddesi, 14/16 Aprt.,1. Bina, Mitro International Limited Moskova Temsilciliği, Moskova, RF, 109147.

İletişim telefonlar:

+7 495 788 55 60

Faks:

+ 7495748 32 31

E-posta:

mitro13@mitromos.com; sergey.radko@mitromos.com; marketing@mitromos.com

Balkanabat, Balkan vilayet, Türkmenistan
Ayrıca bakınız