28.10.2021
06.11.2021

PETRONAS Çarigali Türkmenistan ihale ilan ediyor

PETRONAS Çarigali (Türkmenistan) Sdn Bhd şirketi, sondajlama ve petrol ve doğalgaz çıkarma faaliyetlerinin ifasına ilişkin №PCT/TKG-WD/2021/008 No.lu ihale ilan ediyor

İhaleye katılmak için, ilgi şirketlerin aşağıdaki belgeleri teslim etmesi gerekir:

  • ihaleye katılım için dilekçe / başvuru (ihale numarası ve ismi gösterilmeli);
  • başvuru teslim hakkı için yetkili temsilciye vekaletname;
  • Türkmenistan'da kayıtlı şirketler için şirket tescil belgelerinin (varsa) kopyaları;

Başvurular, ilanın duyurulduğu tarihten itibaren 10 (on) takvim günü içinde belirtilen adreste mesai saatlerinde kabul edilir.

E-posta:

tender_secretarytkm2@ petronas.com.my

Saparmurat Türkmenbaşi Caddesi 81, Aşkabat, Türkmenistan
Ayrıca bakınız