26.01.2022
10.03.2022

Türkmenstandartlary Genel Devlet Servisi damla sulama sisteminin kurulmasına ilişkin ihale ilan ediyor

Türkmenstandartlary Genel Devlet Servisi damla sulama sisteminin tasarımı, kurulumu ve devreye alınmasına ilişkin ihale ilan ediyor

İhaleye katılmak için yazılı olarak başvuruda bulunulması ve ihale dokümanlarının alınması gerekmektedir.

İhale başvuruları iki zarf içinde sunulmalıdır. İlk zarf teknik özellikleri, ikinci zarf ticari teklifleri içermelidir.

Bu ihalenin uygulanması için gerekli tesisat işlerinin ve hizmetlerin finansmanı Milli manat üzerinden gerçekleştirilecektir.

Teklifler, 10 Mart 2022 tarihine kadar Türkmenstandartlary Genel Devlet Servisi idari binasında kabul edilecek.

İletişim telefon numaraları:

(+99312) 39-25-11

(+99312) 39-25-84

(+99312) 39-25-65

Oguz Han Caddesi 201, Aşkabat
Ayrıca bakınız
2022