11.05.2022
20.06.2022

Türkmenhavayolları Ajansı'nın Kamu Hizmetleri şirketi, teknik servis tedarikine ilişkin ihale ilan ediyor

Türkmenhavayolları Ajansı'nın Kamu Hizmetleri şirketi, bir yıl boyunca konutlardaki kazan daireleri (ısıtma sistemi), pompa ve klimalar (soğutma sistemi) ve LED aydınlatmalara (ışıklı reklam panoları) teknik hizmet tedarikine ilişkin ihale ilan ediyor

İlgili taraflar, Türkmenhavayolları Ajansı Kamu Hizmetleri şirketine başvurabilirler. İhale belgeleri paketi 450 (dört yüz elli) manat tutarında ücret ödeyerek, (K.D.V ve banka masrafları hariç) temin edilmelidir.

İhale teklifleri 20 Haziran 2022 yerel saatle 15:00'a kadar kabul edilir.

İletişim için telefon numarası:

+993 12 48-67-03

Atatürk Caddesi 31, Aşkabat, Türkmenistan
Ayrıca bakınız
2022