30.06.2022
29.07.2022

Mari Vilayet Valiliği inşaat çalışmalarının sürdürülmesine ilişkin ihale ilan ediyor

Mari Vilayet Valiliği Temel İnşaat Departmanı aşağıdaki binaların inşaatlerine ilişkin ihale ilan ediyor:

  1. Bayramali ilçesinin Yalkım yerleşim biriminin Yalkım köyünde 500 öğrenci kapasiteli okul inşaati;
  2. Sakarçäge ilçesi Akyap yerleşim biriminin Akyap köyünde 320 çocuk kapasiteli yeni anaokul inşaati;
  3. Mari kentinin Bitaraplık caddesinde 500 öğrenci kapasiteli yeni okul inşaati

İhaleye Türkmenistan'da resmi olarak kayıtlı yerel işletmeler davetlidir.

İhaleye katılmak isteyenlerdem aşağıdaki bilgiler istenmektedir:

  • katılımcının tam adını, yasal statüsünü ve resmi olarak Türkmenistan'da kayıtlı olduğu bilgisin belirten yazılı başvuruda bulunulmalı;
  • son 3 yılda Türkmenistan'da uyguladığı inşaat projeleri hakkında bilgi;
  • işletmenin malzeme ve teknik timeline ilişkin bilgi;
  • Türkmenistan Sanayiciler ve Girişimciler Sendikası tarafından özel işletmelere sağlanan sertifika.

İhale teklifleri 29 Temmuz 2022 tarihine kadar kabul edilir.

İletişim telefonları:

+993 (522) 6-00-34

+993 (522) 6-77-13

Turkmenabat Caddesi 12, Mari, Mari vilayeti, Türkmenistan
Ayrıca bakınız
2022