08.08.2022
22.08.2022

Türkmenstandartlary Devlet Genel Müdürlüğü, kimyasal malzeme alımı için ihale ilan ediyor

Türkmenstandartlary Devlet Genel Müdürlüğü, kurum laboratuvalarında testler için gerekli kısıtlı kimyasal malzemelerin alımı için ihale ilan ediyor

İhaleye katılmak için yazılı olarak başvuruda bulunulması ve ihale dokümanlarının alınması gerekmektedir.

İhale başvuruları iki zarf içinde sunulmalıdır. İlk zarf teknik özellikleri, ikinci zarf ticari teklifleri içermelidir.

Teklifler, ilanın yayım tarihinden itibaren 15 günü içinde Türkmenstandartlary Genel Devlet Servisi idari binasında kabul edilecek.

İletişim telefon numaraları:

(+99312) 39-25-21

(+99312) 39-25-06

Oguz Han Caddesi 201, Aşkabat
Ayrıca bakınız
2022