23.09.2022
22.10.2022

Türkmenistan Sağlık ve İlaç Sanayi Bakanlığı, bina restorasyonu için ihale ilan ediyor

Türkmenistan Sağlık ve İlaç Sanayi Bakanlığı, aşağıdaki partide belirtilen malların alımına yönelik ihale ilan ediyor:

Lot No.61 — Murat Garriyev'in ismini taşıyan Türkmenistan Devlet Tıp Üniversitesi'nin Ata Govşudov Caddesi 58 No.lu adresteki eski fizyoloji binasının restorasyonu için genel tadilat çalışması

İhale teklifleri, ihalenin yayınlandığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün içerisinde Türkmenistan Sağlık ve İlaç Sanayi Bakanlığı binasında kabul edilir.

İletişim telefon numarası:

+993 12 40-04-79

Arçabil Caddesi 20, Aşkabat, Türkmenistan
Ayrıca bakınız
2022