16.12.2022
29.12.2022

PETRONAS Charigali Türkmenistan şirketi, lojistik hizmetlerinin sağlanması için ihale ilan ediyor

PETRONAS Charigali (Türkmenistan) Sdn Bhd şirketi, lojistik ve nakliye hizmetlerinin sağlanması için PCT/TPM/2022/018 No.lu ihale ilan ediyor

İhaleye katılmak için, ilgi şirketlerin aşağıdaki belgeleri teslim etmesi gerekir:

  • ihaleye katılım için dilekçe / başvuru (ihale numarası ve ismi gösterilmeli);
  • başvuru teslim hakkı için yetkili temsilciye vekaletname;
  • Türkmenistan'da kayıtlı şirketler için şirket tescil belgelerinin (varsa) kopyaları;

Başvurular, ilanın duyurulduğu tarihten itibaren 14 tavkim günü içinde belirtilen adreste mesai saatlerinde kabul edilir.

E-posta:

tender.tkm8@petronas.com

Saparmurat Türkmenbaşi Caddesi 81, Aşkabat, Türkmenistan
Ayrıca bakınız
2022