26.01.2023
24.02.2023

Türkmenistan Sağlık ve İlaç Sanayi Bakanlığı ihale ilan ediyor

Türkmenistan Sağlık ve İlaç Sanayi Bakanlığı, aşağıdaki partilerde belirtilen malların alımına yönelik ihale ilan ediyor:

Parti No.5 – Acil servis merkezi için tıbbi ekipman, sarf malzemeleri ve laboratuvar reaktiflerinin satın alınması.

Parti No.6 – Bulaşıcı hastalıklar merkezi için ilaç, tıbbi ekipman, sarf malzemeleri ve sağlık bakım malzemelerinin satın alınması.

İhale teklifleri, ihalenin yayınlandığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün içerisinde Türkmenistan Sağlık ve İlaç Sanayi Bakanlığı binasında kabul edilir.

İletişim telefon numarası:

+993 12 40-04-79

Arçabil Caddesi 20, Aşkabat, Türkmenistan
Ayrıca bakınız
2022