Diğerleri

BM Kalkınma Programı küçük hibelere yönelik ihale ilan ediyor

15.04.2021 29.04.2021

YEREL DÜZEYDE ÖZEL KAMU HİZMETLERİNİN DENENMESİ İÇİN KÜÇÜK HİBELERİN UYGULANMASINA YÖNELİK ÖNERİLER Türkmenistan'daki Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (BMKP), Birleşmiş Milletler ile...

BM Kaklınma Programı Türkmenistan Temsilciliği, Aşkabat, Türkmenistan.
2022