Hizmet

Türkmenhowayollary Ajansı uluslararası ihale ilan ediyor

21.08.2021 13.09.2021

Türkmenistan Bakanlar Kurulu'na bağlı Ulaştırma ve Haberleşme Ajansı'nın Türkmenhavayolları Ajansı, Balkan vilayetinin Cebel kentinde saatte 100 yolcu taşıma kapasitesine sahip...

A. Niyazov Caddesi 326, Aşkabat, Türkmenistan