Türkmenistan ve BM, Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele Planının uygulanmasını görüştü

BUSINESS TÜRKMENİSTAN
Türkmenistan ve BM, Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele Planının uygulanmasını görüştü
Toplantı katılımcılarına hitap eden BM Türkmenistan Daimi Koordinatörü Elena Panova, söz konusu Planın uluslararası üniter standartlarını karşıladığının altını çizdi.

Türkmenistan Devlet Haber Ajansı'nın (TDH) bildirdiğine göreTürkmenistan’ın Akut Bulaşıcı Hastalıklara Karşı Koyma ve Müdahale Hazırlık Planı (CPRP) uygulanmasındaki ilerlemeyi görüşmek amacıyla Cuma günü online toplantısı düzenlendi.

Toplantıya katılanlar, CPRP çerçevesinde yakın gelecekte planlanan faaliyetlerin uygulanmasında BM kuruluşlarından ve ortaklarından gelen desteği değerlendirdiler. Planlanan faaliyetler, gazeteciler için acil durumlarda iletişim kurma üzerine ikinci semineri içerir.

Toplantı katılımcılarına hitap eden BM Türkmenistan Daimi Koordinatörü Elena Panova, söz konusu Planın uluslararası üniter standartlarını karşıladığının altını çizdi.

İnternet toplantısı, Türkmenistan Meclisi’nin, Dışişleri Bakanlığı’nın, ülkenin sağlık hizmetlerinin, finans, yasal ve sosyal koruma, eğitim, tarım ve çevre koruma, göç ve gümrük hizmetleri, ulaştırma departmanları, medya, Sanayiciler ve Girişimciler Birliği ve Türkmenistan kamu kuruluşları temsilcilerini bir araya getirdi.

Ayrıca BM, UNDP, UNICEF, WHO, UNFPA ve BM Orta Asya Önleyici Diplomasi Bölgesel Merkezi de dahil olmak üzere ülkede akredite olmuş çeşitli BM kuruluşlarının başkanları ve uzmanları toplantıya katıldılar.