Türkmenistan Devlet Mülkiyetinin Özelleştirilmesi yasasında değişiklik yaptı

BUSINESS TÜRKMENİSTAN
Türkmenistan Devlet Mülkiyetinin Özelleştirilmesi yasasında değişiklik yaptı
Kanunda yapılan yeni değişiklik, satın alma ve satış anlaşmasının devlet mülkünü mülkiyete devretme prosedürünü ayrıntılı olarak belirtmesi gereken maddiye de içeriyor.

Türkmenistan Maliye ve Ekonomi Bakanlığı’na, devlet mülkünün belirli nesnelerinin özelleştirme listesine dahil edilmesini başlatma yetkisi verildi. ORIENT haber kuruluşunun Perşembe günkü haberine göre, mevzuattaki ilgili değişiklik yerel basında yayınlandı.

Türkmenistan Devlet Mülkiyetinin Kamulaştırılması ve Özelleştirilmesine İlişkin Kanun'da yapılan değişiklikler ve eklemeler uyarınca, Maliye ve Ekonomi Bakanlığı artık devlet mülkiyetinin özelleştirilmesinin uygunluğunu kendi inisiyatifiyle gerekçeleştiriyor ve özelleştirmeye tabi nesneler listesine dahil etmesi yönünde Türkmenistan Bakanlar Kurulu'na teklif sunuyor.

Kanunda yapılan yeni değişiklik, satın alma ve satış anlaşmasının devlet mülkünü mülkiyete devretme prosedürünü ayrıntılı olarak belirtmesi gereken maddiye de içeriyor.

Dolayısıyla, özelleştirme nesnelerinin alım satım sözleşmesi, ana faaliyet alanlarının, üretim hacimlerinin ve özelleştirme sonrası dönemdeki işlerin ve bunların geçerlilik sürelerinin sürdürülmesi için koşullar sağlanabilir.