AGİT Yolsuzlukla Mücadele Konferansı Aşkabat'ta yapılıyor

BUSINESS TÜRKMENISTAN
AGİT Yolsuzlukla Mücadele Konferansı Aşkabat'ta yapılıyor
Etkinlikte, soruşturma taktikleri ve yolsuzluğun “dijital ayak izi” de görüşülen konular arasındaydı.

Aşkabat'taki Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Merkezi'nin himayesinde, Örgütün üye devletlerinin yolsuzluğun önlenmesi ve yolsuzlukla mücadelede dijital teknolojilerin kullanımındaki deneyimlerini tanıtmak amacıyla üç günlük bir konferans düzenleniyor.

12 Ekim'de başlayan çalıştayın bir parçası olarak, Türkmenistan'ın kolluk kuvvetleri, Meclis, finans kurumları ve diğer ilgili kurumların temsilcileri yolsuzluk riskini azaltmak, suç bağlantılarını incelemek ve izlemek, ilgili kuruluşlar arasında hızlı bilgi alışverişini sağlamakta dijital teknolojilerin rolünün önemine değindiler.

Eğitim oturumu sırasında uluslararası uzmanlar, şeffaflığa, raporlamaya, önleme-teşhis etmeye ve etik eylemlere odaklanarak, yolsuzlukla mücadelede Bilgi Teknolojisi’nin (BT) kullanım olanakları ve kapsamı hakkında katılımcılara geniş çaplı bilgi verdiler.

Katılımcılar, yolsuzlukla mücadelede Bilgi Teknolojisi’nin kullanımı ve yolsuzlukla mücadele stratejilerinin uygulanmasında BT'nin önemi konusunda görüş alışverişinde bulundular.

Etkinlikte, soruşturma taktikleri ve yolsuzluğun "dijital ayak izi" de konuşulan konular arasındaydı. Ayrıca katılımcılar, yapay zekanın yolsuzluğu önlemede en etkili araçlardan biri olduğu görüşünü paylaştılar.

2022