Türkmenistan-AİKB: Küçük ve orta ölçekli girişimcilik projelerinin finanse edilmesi görüşüldü

Türkmenistan-AİKB: Küçük ve orta ölçekli girişimcilik projelerinin finanse edilmesi görüşüldü
Görüşmeler sırasında, Türkmenistan’daki küçük ve orta ölçekli girişimcilik projelerinin AİKB tarafından finanse edilmesi çalışmaları ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Salı günü, Türkmenistan Maliye ve Ekonomi Bakanlığı ve Halkbank Anonim Ticaret Bankası temsilcileri ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın (AİKB) Türkmenistan Temsilciliği Başkanı ve bankanın Londra Merkez Ofisi temsilcileri arasında bir çalışma toplantısı gerçekleştirildi.

Türkmenistan Maliye ve Ekonomi Bakanlığı’nın resmi web sitesinden bildirildiği üzere, görüşme sırasında Türkmenistan ile AİKB arasında kurulan işbirliğinin mevcut durumu ve umut vaat eden öncelikli alanları ele alındı.

Görüşmeler sırasında, Türkmenistan’daki küçük ve orta ölçekli girişimcilik projelerinin AİKB tarafından finanse edilmesi çalışmaları ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu ve bu alanda verimli işbirliği fırsatlarının mevcut olduğunun altı çizildi.

Katılımcılar, AİKB ile yapılan mevcut çalışmaların Türkmenistan ekonomisinin özel sektörünün gelişmesine ve bu finans kurumu ile Halkbank Anonim Ticaret Bankası arasında verimli bir işbirliğinin kurulmasına olumlu etki yapacağını belirttiler.

2022