BDT ülkelerinin Göç İdareleri deneyim alışverişinde bulundular

BIZNES TÜRKMENISTAN
BDT ülkelerinin Göç İdareleri deneyim alışverişinde bulundular
Toplantı sırasında Konsey üyeleri mevcut göç durumu ile ilgili fikir alışverişinde bulundular. (Fotoğraf: cis.minsk.by)

Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT), perşembe günü video konferans aracılığı ile BDT üye devletlerinin Göç İdaresi Başkanları Konseyi'nin yirmi beşinci toplantısını gerçekleştirdi.

BDT Yürütme Komitesi’nin resmi web sitesinden yapılan açıklamaya göre, toplantı sırasında Konsey üyeleri mevcut göç durumu, ulusal mevzuatlarda göç alanında meydana gelen değişiklikler ve COVID-19 salgını sonrası Göç İdarelerinin kendi ülkelerindeki kanun uygulama deneyimleri ile ilgili görüş alışverişinde bulundular.

Katılımcılar, Beyaz Rusya’nın Ağustos Kanalı özel turizm ve rekreasyon parkı ile bitişik alanları ziyaret etmek amaçlı ülkeye giriş yapan yabancı ülke vatandaşlarının ve vatansız kişilerin giriş, kalış ve ayrılışlarını izleme deneyimleri ile ilgili bilgi sahibi oldular.

Kırgızistanlı Konsey üyesi meslektaşlarına işçi sınır göçünü organize etme ve Azerbaycanlı Konsey üyesi Devlet Göç İdaresi Servisi Çağrı Merkezi çalışmalarını organize etme deneyimlerini aktardılar.

Ayrıca, Özbekistanlı Konsey üyesi ülkesindeki göç sorunları ve bunlara yönelik alınan önlemler, Kazakistanlı Konsey üyesi ise "Dijital Kazakistan" Devlet Programının uygulanması çerçevesinde göç işlemlerinin otomasyonuyla ilgili bilgileri paylaştılar.

Toplantı sırasında, Yasadışı Göçle Mücadele kapsamında 2019-2023 yılları arasında suçlara karşı ortak tedbirlerin alınmasına ilişkin Devletlerarası Programın hayata geçirilmesi ile ilgili faaliyetler ele alındı ve Konsey'in 2021 yılı çalışma planının yanı sıra 2021-2023 yılları arasında düzenlenecek toplantılarının gündemi onaylandı.

BDT üye devletlerinin Göç İdaresi Başkanlarının bir sonraki toplantısının bu yılın ikinci yarısında Beyaz Rusya’da yapılması planlanıyor.