İcatların yasal korunması nasıl gerçekleştirilir?

BUSINESS TÜRKMENISTAN
İcatların yasal korunması nasıl gerçekleştirilir?
İcat hakkı, Türkmenistan mevzuatı ile korunmaktadır ve patent veya sınırlandırılmış patent ile onaylanmıştır.

İcat, icat düzeyi ve endüstriyel açıdan kullanışlı olan yeni bir görevin teknik çözümüdür. İcatların yasal korunmasına ilişkin devlet düzenlemesi, Türkmenistan Maliye ve Ekonomi Bakanlığı'nın Fikri Mülkiyet Devlet Servisi olan Türkmenpatent tarafından yürütülmektedir.

İcat hakkı, Türkmenistan mevzuatı ile korunmaktadır ve patent veya sınırlandırılmış patent ile onaylanmıştır. Patent veya sınırlandırılmış patent, Türkmenistan'ın patent sahibinin özgünlüğünü, icat aidiyetini ve icat üzerindeki münhasır hakkını teyit eden bir koruma belgesidir. Patent analizi yapıldıktan ve Devlet İcatlar Listesi’ne kaydediltikten sonra icat sahibine patent verilir.

Patent başvurusu yapılmış icadı kullanan kişi, patent veya sınırlandırılmış patenti aldıktan sonra patent veya sınırlandırılmış patentin sahibine belli bir miktarda ödeme yapar. Ödeme miktarı taraflar arasında yapılan anlaşmaya göre belirlenir.

Patent veya sınırlandırılmış patentin geçerlilik süresi:

  • İcat için Türkmenpatent’e patent başvurusunun yapıldığı tarihten itibaren yirmi yıl içerisinde ve patent faaliyetinin her bir yıl için belirlenen harç ücretinin ödenmesi koşuluyla geçerlidir.
  • İcat için Türkmenpatent’e sınırlandırılmış patent başvurusunun yapıldığı tarihten itibaren on yıl içerisinde ve sınırlandırılmış patent faaliyetinin her bir yılı için belirlenen harç ücretinin ödenmesi koşuluyla geçerlidir.
  • Sınırlandırılmış patent veya patentin geçerlilik yıllarında belirlenen harç ücretlerinin ödenmesi için altı aylık ödeme kolaylığı sağlanır.

Patent veya sınırlandırılmış patentin geçerlilik süresi tamamlandıktan veya süresinden önce faaliyetinin durdurulmasından sonra icat kamu mülkiyetine geçer.

Kamu mülkiyetine geçen icat herhangi bir kullanım iznine tabi olmadan ve kullanıldığı için ücret ödenmeden tüm kişiler tarafından özgürce kullanılabilir.

Kaynak: ''İcatların Yasal Korunmasına İlişkin'' Türkmenistan Kanunu

 

2022