Türkmenistan, Tarımsal Danışmanlık Hizmetleri Yasasını çıkarmayı planlıyor

BUSINESS TÜRKMENISTAN
Türkmenistan, Tarımsal Danışmanlık Hizmetleri Yasasını çıkarmayı planlıyor
Bu Yasa tasarısının hazırlanması, güçlü bir yasal çerçeve oluşturarak, Türkmenistan'ın tarımsal-sanayi kompleksinin sürdürülebilir kalkınmasına yönelik kurumsal bir ortam oluşturmayı amaçlamaktadır.

Türkmenistan'ın "Türkmenistan'da Tarımsal Danışmanlık Hizmetlerine İlişkin" Yasa tasarısını görüşmek üzere çevrimiçi yuvarlak masa toplantısı yapıldı.

Türkmenistan resmi basınında cuma günü yer alan habere göre, yuvarlak masa toplantısı BM Kalkınma Programı (UNDP), Türkmenistan Tarım Çevre Koruma Bakanlığı ve Küresel Çevre Fonu'nun (GEF) "Türkmenistan'ın Kurak Bölgelerinde Tarımsal Nüfusun İklim Değişikliğinin Etkileriyle İlgili Sosyo-Ekonomik Durumlarının Sürdürülebilirliğini Sağlamak" başlıklı ortak projesi kapsamında gerçekleştirildi.

Çevrimiçi toplantıya Türkmenistan'ın ilgili Bakanlıkları ve Dairelerinin, Türkmenistan Sanayiciler ve Girişimciler Birlği'nin (TSGB) temsilcilerinin yanı sıra özel sektör temsilcileri katıldılar.

Ektinliğin katılımcıları, Türkmenistan'ın "Türkmenistan'da Tarımsal Danışmanlık Hizmetlerine İlişkin" Yasa tasarısı ile tanıştılar ve tarımsal danışmanlık sektöründe faaliyetlerde bulunan tarımsal bilgi merkezlerinin, devlet kurumlarının ve kuruluşlarının bundan sonraki çalışmalarına yönelik öneriler değerlendirildi.

Bu Yasa tasarısının hazırlanması, kurumsal değişiklikler yoluyla iklim değişikliğine uyum sağlamak için önlemlerin getirilmesini içeren güçlü bir yasal çerçeve oluşturarak, Türkmenistan'ın tarımsal-sanayi kompleksinin sürdürülebilir kalkınmasına yönelik kurumsal bir ortam oluşturmayı amaçlamaktadır.

BM Kalkınma Programı ile Türkmenistan Tarım ve Çevre Korum Bakanlığı arasında, "Türkmenistan'ın Kurak Bölgelerindeki Tarımsal Nüfusun İklim Değişikliğinin Etkileriyle İlgili  Sosyo-Ekonomik Durumunun Sürdürülebilirliğini Sağlamak" başlıklı ortak proje 2016 yılında başlatılmıştı. Proje, Türkmenistan'ın Lebap ve Daşoguz vilayetlerindeki tarımsal nüfusun sürdürülebilir kalkınması için uyum önlemlerinin hayata geçirilmesini desteklemeyi amaçlıyor.

2022