Tüzel kişilere devlet mülkiyetini vekaleten işletme yetkisi veriliyor

BUSINESS TÜRKMENISTAN
Tüzel kişilere devlet mülkiyetini vekaleten işletme yetkisi veriliyor
Devlet mülkiyetini vekaleten işletme yetkisi ihale yolu ile veya doğrudan verilir.

Türkmenistan’ın ‘’Devlet Mülkiyetinin Vekaleten İşletilmesine İlişkin’’ Kanunu, 16 Kasım’da Türkmenistan resmi basınında yayınlanmasının ardından yürürlüğe girdi. İlgili Kanun, tüzel kişilere devlet mülkiyetini, herhangi bir organizasyonel yapıya sahip şirketlerin sermayelerindeki hisseleri ve hisse senetlerinin yanı sıra devlet mülkiyetindeki işletmeleri vekaleten işletme yetkisi veriyor.

Kanun, devlet mülkiyetinin kullanımının verimliliğini ve karlılığını arttırmak, Türkmenistan Milli ekonomisine yabancı ve yerli yatırımları çekmek, devlet mülkiyetinin ekonomik ve mali durumunu iyileştirmek ve sosyo-ekonomik program ve projelerin başarıyla uygulanmasını kolaylaştırmak amacı ile geliştirildi.

Devlet mülkiyetini vekaleten işletme yetkisi için mütevelli:

  • Türkmenistan mevzuatının öngördüğü şekilde tüzel kişilik olarak kayıtlı olmalıdır;
  • En az üç yıllık iş tecrübesine sahip olmalıdır;
  • Faaliyetlerinde son iki yıldır karlı olmalıdırı;
  • Devlet Bütçesi ve kredi kuruluşlarına vadesi geçmiş borcu bulunmamalıdır.

Devlet mülkiyetini vekaleten işletme yetkisi ihale yolu ile veya doğrudan verilir.

Mütevelli, sözleşmede öngörülen ücretlerin ödenmesi, aynı zamanda kendisine emanet edilen devlet mülkiyetini işletmesinden elde ettiği gelirler temelinde, ancak vekaleten işlettiği dönemde elde edilen toplam gelirlerin yüzde 20’sini aşmayacak şekilde vekaleten işlettiği dönemde yaptığı masrafları tahsil etme hakkına sahiptir.

Mülkiyet sahibinin vekaleten işletmeye verilen devlet mülkiyetinin bütünlüğü ve güvenliğini kontrol etme, faaliyetleri ile bilgi alma, uygulanmasını gözetleme ve sözleşme şartlarının yerine getirilmesini  denetleme hakları bulunmaktadır.

Aynı zamanda mütevellinin sözleşme şartlarına uygunlukta, mülkiyet sahibinin veya temsilcisinin çıkarları doğrultusunda her türlü yasal ve fiili işlemi gerçekleştirme, ödemeleri ve devlet mülkiyetini vekaleten işlettiği dönemde yaptığı masrafları tahsil etme, iş planının uygulanmasında üretelin ürün fiyatlarını belirleme, işletme ve personel yapısını belirleme ve onaylama hakları bulunmaktadır.

Türkmenistan’ın devlet mülkiyetinin vekaleten işletilmesine ilişkin mevzuatı Türkmenistan Anayasası’na dayanıyor ve Türkmenistan Medeni Kanunu ve Türkmenistan’ın ‘’Devlet Mülkiyetinin Vekaleten İşletilmesine İlişkin’’ Kanununun yanı sıra Türkmenistan’ın diğer yasal düzenlemelerinden oluşmaktadır.

Kaynak: Türkmenistan’ın ‘’Devlet Mülkiyetinin Vekaleten İşletilmesine İlişkin’’ Kanunu