Türkmenistan’da sekiz ve üzeri çocuk doğuran annelerin emeklilik yaşları düşürüldü

BUSINESS TÜRKMENISTAN
Türkmenistan’da sekiz ve üzeri çocuk doğuran annelerin emeklilik yaşları düşürüldü
Çok çocuklu annelerin emeklilik yaşı iki yıl, zorunlu hizmet süresi beş yıl düşürüldü.

Türkmenistan’ın ‘’Nüfusun Sosyal Güvenliğine İlişkin’’ Kanununda yapılan değişiklikler ve ilaveler, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek. İlgili haber, Türkmenistan resmi basınında çarşamba günü yer aldı.

Yapılan yeni değişiklikler ve ilaveler ile birlikte, sekiz veya daha fazla çocuk doğuran ve çocukları sekiz yaşlarına kadar büyüten, en az 10 yıllık zorunlu emeklilik sigortasına sahip, 52 yaşını doldurmuş kadınlar emekli maaşı alma hakkına sahip olacaklar.

Yürülükte olan mevcut mevzuat, beş veya daha fazla çocuk doğuran, çocukları sekiz yaşlarına kadar büyüten ve 15 yıldan az olmamak şartı ile zorunlu emeklilik sigortasına sahip, 54 yaşını doldurmuş kadınlara emekli maaşı bağlanmasını öngörüyor.

Böylece çok çocuklu annelerin emeklilik yaşı iki yıl, zorunlu hizmet süresi beş yıl düşürüldü.

Kanunda yapılın değişikliklere nakit ödemeler de dahildir. Böylece, beşinci çocuğun doğumu için devlet ödeneginin miktarı, devlet yardımlarının hesaplanması için belirlenen taban değerin yüzde 600'ü, altıncı çocuk için yüzde 800’ü, yedinci çocuk için yüzde 1000’i ve daha sonraki doğan çocuklar için yüzde 1.200’ü oranında olacaktır.