Üreticilerin ve satıcıların temel hak ve yükümlülükleri

BUSINESS TÜRKMENISTAN
Üreticilerin ve satıcıların temel hak ve yükümlülükleri
Üreticiler ürünleri yalnızca sertifikasyon işlemlerinin ardından satışa sunabilirler.

Türkmenistan’ın ‘’Sertifikasyona İlişkin’’ Kanunu uyarınca, üreticiler, ürün hazırlayıcılar, uygulayıcılar, satıcılar ve tedarikçiler aşağıdaki haklara sahiptirler:

 • sertifika verilmiş ürünlerle ilgili olarak devlet uygunluk işaretini kullanmak;
 • diğer devlet kurumlarının, test laboratuvarlarının (merkezlerinin), uzman denetçilerin yasa dışı faaliyetleri için Türkmenistan mevzuatına göre yetkili organa başvurmak;
 • haklarını ve meşru menfaatlerini korumak için mahkemeye başvurmak.

Üreticiler, ürün hazırlayıcılar, uygulayıcılar, satıcılar ve tedarikçilerin aşağıdakileri yerine getirme yükümlülükleri bulunmaktadırlar:

 • ürünleri yalnızca sertifikasyon işlemlerinin ardından satışa sunmak;
 • ürünleri yalnızca kalite ve güvenliklerini onaylayan bir sertifika temin edildikten sonra satışa sunmak;
 • ürünle beraber gönderilen ek belgelerde sertifikasyona ve sertifikasyon düzenleyici belgelere ilişkin belgeler ile uyumlu  bilgilerin tüketicilere iletilmesini sağlamak;
 • devlet kontrol kurumlarına ve ayrıca tüketicilere, ürünlerin sertifikasyonuna yönelik düzenleyici belgelerin gerekliliklerine uygun olduğuna dair belgeli bir teyit sağlamak;
 • üretilen ve (veya) satılan ürünlerin kalitesinin, sertifikasyona ilişkin düzenleyici belgelerin gerekliliklerine uygun olmasını sağlamak ve bunu devlet uygunluk işaretiyle öngörülen şekilde işaretlemek;
 • sertifikalandırılmış ürünler, sertifika düzenleyici belgelerin gerekliliklerine uymuyorsa ve ayrıca sertifikanın süresinin dolması veya uygunluk sertifikasının geçerliliğinin durdurulduğu veya sertifikanın devlet denetimi ve kontrolünü sağlayan kurum kararı ile askıya alındığı takdirde, ürünlerin hazırlanması ve (veya) satışını askıya almak;
 • sertifikasyon nesneleri üzerinde devlet kontrolünü yürüten yetkililerin sertifikasyona ilişkin görevlerini engelsiz yerine getirmeleri için gerekli koşulları sağlamak;
 • sertifikalandırılan ürünlerin teknik belgelerine ve  üretiminin teknolojik sürecine dahil edilen değişiklikleri öngörülen şekilde yetkili makama bildirmek.

Sertifikasyon işlemlerinin devlet tarafından düzenlenmesi ve kontrolü, Türkmenistan Bakanlar Kurulu, yetkili makam, kendi yetki alanlarına giren diğer devlet kurumları tarafından gerçekleştiriliyor.

2022