Türkmenistanlı bilişim şirketi, Türkmenbaşı limanını dijitalleştirme faaliyetlerinde yer alıyor

BUSINESS TÜRKMENISTAN
Türkmenistanlı bilişim şirketi, Türkmenbaşı limanını dijitalleştirme faaliyetlerinde yer alıyor
Geliştirilen yeni yazılım programının tanıtımı, pazartesi günü Türkmenbaşı limanında gerçekleştirilen gümrük işlemleri ve hizmetlerini geliştirmeye ilişkin Sektörlerarası Çalışma Toplantısı’nda yapıldı.

“Sanly Çözgüt IT Meýdança (Dijital Çözüm BT Platform) şirketinin uzmanları, Hazar Denizi sahilinde yer alan Türkmenbaşı Uluslararası Deniz Limanı hizmetlerinden yararlanan müşterilerin internet ağı aracılığıyla uzaktan dilekçe göndermelerine olanak tanıyan yeni yazılım programını tanıttılar.

Geliştirilen yeni yazılım programının tanıtımı, pazartesi günü Türkmenbaşı Uluslararası Deniz Limanı’nda gerçekleştirilen gümrük işlemleri ve hizmetlerini geliştirmeye ilişkin Sektörlerarası Çalışma Toplantısı’nda yapıldı. Türkmenistan Devlet Gümrük Servisi web sitesi, konu ile ilgili haber verdi.

Çalışma toplantısına Devlet Gümrük Servisi personeli, Türkmenistan Bakanlar Kurulu’na bağlı Ulaşım ve Haberleşme Ajansı temsilcileri, Türkmenbaşı Uluslararası Deniz Limanı’nın gümrük görevlileri, kargo ve gümrük işlemlerini dijitalleştirme faaliyetlerinde yer alan Sanly Çözgüt IT Meýdança şirketi ve Asman Oky özel şirketinin uzmanları katıldılar.

Toplantıda gümrük kurumlarında uygulanan dijital sistemin sunduğu fırsatlar ve dijital sistemi Türkmenbaşı limanındaki kargo işlemlerine yönelik geliştirilen yeni yazılım programına entegre etme yolları ele alındı.

Ayrıca Türkmenistan topraklarından geçen transit koridorların cazibesinin ve bölgedeki öneminin arttırılmasında büyük bir lojistik öneme sahip Türkmenbaşı Uluslararası Deniz Limanı üzerinden taşınan kargo hacmini arttırmaya yardımcı olan şartların geliştirilmesi masaya yatırıldı.

2022