Türkmenistan'da gıda pazarı üzerinde devlet kontrolü

BUSINESS TÜRKMENISTAN
Türkmenistan'da gıda pazarı üzerinde devlet kontrolü
Türkmenistan Bakanlar Kurulu, gerektiğinde Türkmenistan mevzuatına uygun olarak gıda piyasasında devlet fiyatlarını belirleme yetkisine sahiptir.

Türkmenistan'ın ‘’Gıda Güvenliğine İlişkin’’ Kanunu uyarınca, gıda piyasası üzerindeki devlet denetimi Türkmenistan’da gıda üretiminin gerekli ve gerçek gıda seviyesi dengesi temelinde Türkmenistan Bakanlar Kurulu ve onun yetkilendirdiği devlet organları tarafından yürütülür.

Gıda piyasası üzerindeki devlet kontrolü şu aşağıdakileri içermektedir:

  • gıda üretimi, tedariki ve envanterinin muhasebeleştirilmesi, ayrıca gıda piyasasının durumunun izlenmesi;
  • gıda toptancılarının üretiminden veya ithalatından tüketici arzına kadar olan hareketlerinin izlenmesi;
  • Türkmenistan'ın düzenleyici yasal düzenlemelerinin gerekliliklerine uygun olarak gıda kalitesi ve güvenliğinin sertifikasyonu.

Türkmenistan Bakanlar Kurulu, gerektiğinde Türkmenistan mevzuatına uygun olarak gıda piyasasında devlet fiyatlarını belirleme yetkisine sahiptir.

Kaynak: Türkmenistan'ın ‘’Gıda Güvenliğine İlişkin’’ Kanunu

2022