Karadeniz-Hazar Denizi ulaşım güzergahının müzakere edilmesi için hazırlık yapılıyor

BUSINESS TÜRKMENISTAN
Karadeniz-Hazar Denizi ulaşım güzergahının müzakere edilmesi için hazırlık yapılıyor
Söz konusu ulaşım koridorunda Köstence, Poti, Batum, Anaklia, Bakü ve Türkmenbaşı limanlarının potansiyeliyle birlikte Köstence Limanı ile Tuna Nehri arasındaki doğrudan bağlantının kullanılması öngörülüyor.

Romanya Hükümeti, Gürcistan, Azerbaycan ve Türkmenistan Hükümetleri ile Karadeniz-Hazar Denizi uluslararası ulaşım koridorunun oluşturulması ve devreye alınmasına yönelik müzakerelere hazırlık yapıyor. Romanya’nın Postsen internet yayını, çarşamba günü konu ile ilgili haber verdi.

Karadeniz-Hazar Denizi uluslararası ulaşım koridoru projenin hayata geçirilmesi, 2012 yılında Romanya ve Türkmenistan tarafından ileri sürüldü. Proje Romanya, Gürcistan, Azerbaycan ve Türkmenistan’ın coğrafi mesafesinden yararlanarak, Orta Avrupa ve Kuzey Avrupa ile Güney Kafkasya ve Orta Asya/Asya-Pasifik bölgesi arasında multimodal ulaşım koridorunun (deniz/nehir ve kara/demiryolu) oluşturulmasını hedefliyor.

Söz konusu ulaşım güzergahında Romanya’nın Köstence, Gürcistan’ın Poti, Batum, Anaklia, Azerbaycan’ın Bakü ve Türkmenistan’ın Türkmenbaşı limanlarının potansiyeliyle birlikte Köstence Limanı ile Tuna Nehri arasındaki doğrudan bağlantının kullanılması öngörülüyor.

4 Mart 2019 tarihinde ise Romanya’nın başkenti Bükreş’te Azerbaycan, Gürcistan, Romanya ve Türkmenistan arasında ekonomik işbirliğini pekiştirmek için, ülkelerin Dışişleri Bakanları seviyesinde dörtlü bir toplantı yapıldı. Görüşmelerin ardından, Karadeniz ile Hazar Denizi arasında ulaşım koridorunun geliştirilmesi ve projenin en kısa sürede hayata geçirilmesini öngören Ortak Deklarasyon (Bükreş Deklarasyonu) imzalandı.

Belirtildiği gibi, Karadeniz-Hazar Denizi uluslararası ulaşım koridorunda engelsiz faaliyetler gerçekleştirilmesi adına vize işlemlerinin kolaylaştırılması, basitleştirilmiş gümrük beyannameleri ve diğer elektronik belgelerin onaylanması için dörtlü mutabakat sağlanması gerekmektedir.

Müzakerelerde Romanya heyetinde Bakanlıklar ve ilgili Dairelerinin temsilcileri yer alacaklar ve heyete Ulaştırma Bakanlığı Devlet Sekreteri başkanlık edecek.

2022