Türkmenistan'da tüketicinin kaliteli ürün talep etme hakkı

BUSINESS TÜRKMENISTAN
Türkmenistan'da tüketicinin kaliteli ürün talep etme hakkı
Berkarar Alışveriş Merkezi, Aşkabat, Türkmenistan

Türkmenistan’da bir tüketicinin kaliteli ürün (iş, hizmet) talep etme ve ürünün kalitesini kontrol etme hakları nelerdir?

Türkmenistan’ın ‘’Tüketici Haklarını Korumaya İlişkin’’ Kanunu uyarınca, tüketici satın aldığı ve düzenleyici belgelerin veya sözleşme şartlarının gerekliliklerini karşılayan iyi kalitede ürünlere (iş, hizmet) sahip olma hakkı bulunmaktadır.

Satıcı (uygulayıcı), tüketiciye ürün (iş, hizmet) hakkında verilen bilgilere, sözleşme şartlarına ve Türkmenistan mevzuatının gereklerine uygun kalitede bir ürünü (işi, hizmeti) sunmakla yükümlüdür.

Tüketici, ürünün (işin) niteliğine aykırı gelmediği takdirde, ürünün (işin) kalitesini, eksiksizliğini, miktarını kontrol etme, aynı zamanda kendi huzurunda ürünün (işin) performansını, doğru ve güvenli kullanımının gösterilmesini talep hakkına sahiptir.

Satıcı (uygulayıcı), ürünlerin (işlerin) çalışabilirliğini göstermek, eksiksizliğini kontrol etmek, tüketiciye ürünlerin (işlerin) kalitesini doğrulayan gerekli belgeleri sağlamakla yükümlüdür.

Sözleşmede ürünlerin (işlerin) kalitesine ilişkin koşulların bulunmaması durumunda, satıcı (uygulayıcı), gereksinimleri karşılayan ve ürünlerin (işin) kullanım amaçlarına uygun olan tüketici ürünlerini (işlerini) sunmakla yükümlüdür.

Eğer sözleşme imzalandığında satıcı (uygulayıcı), ürünleri (işleri) satın almanın özel amaçları hakkında tüketici tarafından bilgilendirildiyse, satıcı (uygulayıcı) tüketiciye kullanım amaçlarına uygun ürünleri (işleri) sağlamakla yükümlüdür.

Satıcı (uygulayıcı) ürün örneği ve (veya) tanıma göre bir ürün (iş) satarken, tüketiciye bu örnek ve (veya) tanıma uygun bir ürün (iş) tedarik etmekle yükümlüdür.

Kaynak: Türkmenistan’ın ‘’Tüketici Haklarını Korumaya İlişkin’’ Kanunu

 

2022