Türkmenistan'da bir işletmenin devlet tescili için hangi belgeler gereklidir?

BUSINESS TÜRKMENISTAN
Türkmenistan'da bir işletmenin devlet tescili için hangi belgeler gereklidir?
İşletmenin devlet tescili için, bu maddenin birinci bölümünde belirtilen belgeler dışında ek belge istenmesine izin verilmez.

Türkmenistan’ın ‘’İşletmelere İlişkin’’ Kanununun 17. Maddesi uyarınca, bir işletmenin devlet tarafından tescil edilmesi için aşağıdaki belgeler sunulmalıdır:

  • kurucu (kurucular) veya kurucular tarafından işletmeyi kurmakla yetkilendirilen kişi tarafından işletmenin devlet tescili için imzalanan başvuru;
  • işletme tüzüğü;
  • işletme kuruluş sözleşmesi (bu Kanunun 12. Maddesinin ikinci bölümünde sayılanlar hariç);
  • Türkmenistan mevzuatında aksi belirtilmedikçe, işletmenin devlet tescili ücretinin ödendiğini onaylayan bir belge.

Bir işletmenin devlet tescili için yapılan başvuru şu aşağıdakileri içermelidir:

  • isim ve yasal adres;
  • ana sermaye hacmi;
  • kurucu listesi, kurucu tüzel kişi ise adı, yasal adresi, kurucunun gerçek kişi olması durumunda soyadı, adı, baba adı, ikamet yeri ve kimlik belgesinin ayrıntıları.

Bir işletmenin devlet kaydı için gerekli belge akışı, Türkmenistan mevzuatına uygun olarak Türkmenistan Maliye ve Ekonomi Bakanlığı tarafından belirlenen şekilde elektronik ortamda gerçekleştirilebilir.

İşletmenin devlet tescili için, bu maddenin birinci bölümünde belirtilen belgeler dışında ek belge istenmesine izin verilmez.

Kaynak: Türkmenistan’ın ‘’İşletmelere İlişkin’’ Kanunu

2022