Türkmenistan 2023 Devlet Bütçesi’nin 95,1 milyar manat olması bekleniyor

BUSINESS TÜRKMENISTAN
Türkmenistan 2023 Devlet Bütçesi’nin 95,1 milyar manat olması bekleniyor
Devlet Bütçesi’nin I. dereceli gelir ve giderleri 29,1 milyar manat olarak öngörülürken, giderlerin yaklaşık yüzde 75’inin sosyal sistemin finansmanı için harcanması planlanıyor.

Türkmenistan 2023 Devlet Bütçesi’nin gelir ve gider kalemleri toplamının 95,1 milyar manat olması planlanıyor. Bu rakam, 2022’de onaylanan Devlet Bütçesi’nden yüzde 11,1 daha yüksektir.

Türkmenistan Milli Konsey Halk Meclisi Ekonomi, Finans ve Sosyal Politikalar Komitesi Başkanı Guvançmurat Agayev’in Türkmenistan resmi medyasında çarşamba günü yayınlanan basın açıklamasında belirtildiği gibi, ‘’Türkmenistan 2023 Devlet Bütçesi’ne İlişkin’’ Yasa tasarısı temel mali belge doğrultusunda ilgili Bakanlıklar ve Dairelerinin temsilcilerinin katılımları ile yeniden inceleme ve karşılaştırma çalışmaları yapıldı, ilgili teklif ve öneriler göz önünde bulunduruldu ve onaylandı.

Devlet Bütçesi’nin I. dereceli gelir ve giderleri 29,1 milyar manat olarak öngörülürken, giderlerin yaklaşık yüzde 75’inin sosyal sistemin finansmanı için harcanması planlanıyor. Sosyal ve kamu hizmetlerine ayrılan bütçe kaynaklarının yüzde 39’unun eğitim, yüzde 14,1’inin sağlık, yüzde 2,6’sının kültür alanlarının, yüzde 34,7’sinin devlet harcamalarının ve 9,7’sinin konut hizmetlerinin finansmanına ayrılacak.

Ayrıca Devlet Bütçesi’nin II. dereceli gelir ve giderleri 65,9 milyar manat olarak öngörülüyor. Bu rakam, 2022’de onaylanan Devlet Bütçesi’nden yüzde 10,3 daha yüksektir.

Basın açıklamasına göre, bu yıl yapılacak toplam yatırımların yüzde 66,5’i üretim, yüzde 33,5’i ise sosyo- kültürel bina ve tesislerin inşasına yönlendirilecek. Bu kaynaklar temelinde konutlar, hastaneler, sağlık evleri ve merkezleri, okul öncesi çocuk kurumları, ortaokul ve liseler, su, kanalizasyon ve elektrik hatları, karayolları inşa edilecek.

Ayrıca Türkmenistan’da küçük ve orta girişimciliğin teşviki, özel sektörün Gayri Safi Yurt İçi Hasıla’daki (GSYİH) payının 2023’de yüzde 71,3’e çıkarılması hedefleniyor.

Türkmenistan’da 2023 GSYİH büyüme hızının, karşılaştırmalı fiyatlar bazında yüzde 6,5 olması bekleniyor.

2022