TÜRKMENISTAN DEVLET EMTIA VE HAMMADDE BORSASI

İhale için teklif edilen mallar № 215 20.09.2021y.

Lot NumarasıEmtiaBirimMiktarFiyatToplamıBirimÖdeme şartlarıSevkiyat ŞartlarıTeslim noktasıÜretici ülkeBrokerYerTürPara birimi
 
 
 
 
 
Hafif Sanayi Ürünleri
1Cotton grey carded single yarn for textile production. Nm 12/1 (Ne 7/1) O.E (bid. 551548) (Textile ministry) kg.460,0002.05943,000kg.prepaymentEXWTejen cityTurkmenistan110Tejen cityDışABD Doları
1Float sheet glass 3.2 mm. (Ministry of industry & construction production of Turkmenistan)(bid.602816)sq.m97,948.621.61157,697.28sq.mprepaymentFCAAhal velayat, Gokdepe etrap, Ovadandepe genTurkmenistan207Ahal velayat, Gokdepe etrap, Ovadandepe genDışABD Doları
2Reusable multi-layer masks (bid. 552627) (Textile ministry) item300,0000.8240,000itemprepaymentEXWAshgabat cityTurkmenistan110Turkmenbashi Textile ComplexDışABD Doları
2Float sheet glass 3.5 mm.(Ministry of industry & construction production of Turkmenistan)(bid.602816)sq.m83,050.851.77147,000sq.mprepaymentFCAAhal velayat, Gokdepe etrap, Ovadandepe genTurkmenistan207Ahal velayat, Gokdepe etrap, Ovadandepe genDışABD Doları
3Cotton grey single yarn carded by rotor spinning machine for textile production Nm 10/1 (Ne 6/1) О.Е. (bid. 556138) (Textile ministry) kg.12,450224,900kg.prepaymentEXWGok-DepeTurkmenistan110Gok-DepeDışABD Doları
3Float sheet glass 10 mm. (Ministry of industry & construction production of Turkmenistan)(bid.602816)sq.m150,059.645.03754,800sq.mprepaymentFCAAhal velayat, Gokdepe etrap, Ovadandepe genTurkmenistan207Ahal velayat, Gokdepe etrap, Ovadandepe genDışABD Doları
4Cotton grey single yarn carded by rotor spinning machine for textile production Nm 12/1 (Ne 7/1) О.Е. (bid. 556138) (Textile ministry) kg.60,9502.05124,947.5kg.prepaymentEXWGok-DepeTurkmenistan110Gok-DepeDışABD Doları
4Portland cement PS 400-G20-K (навалом) (заяв. 603109) (Ministry of industry & construction production of Turkmenistan)tn5004120,500tnprepaymentEXWEtrap Koytendag, Garlyk cityTurkmenistan207Etrap Koytendag, Garlyk cityDışABD Doları
5Cotton grey single yarn carded by rotor spinning machine for textile production Nm 14/1 (Ne 8/1) О.Е. (bid. 556138) (Textile ministry) kg.110,7502.1232,575kg.prepaymentEXWGok-DepeTurkmenistan110Gok-DepeDışABD Doları
5Aerated concrete blocks (D-600, 15x25x60sm) (Ministry of industry & construction production of Turkmenistan)(bid.603906) kub/m120586,960kub/mprepaymentEXWAhal velayat, Gokdepe etrap, Ovadandepe genTurkmenistan207Ahal velayat, Gokdepe etrap, Ovadandepe genDışABD Doları
6Cotton grey single yarn carded by rotor spinning machine for textile production Nm 171 (Ne 10/1) О.Е. (bid. 556138) (Textile ministry) kg.100,0002.15215,000kg.prepaymentEXWGok-DepeTurkmenistan110Gok-DepeDışABD Doları
6Aerated concrete blocks (D-600, 20x25x60sm) (Ministry of industry & construction production of Turkmenistan)(bid.603906) kub/m120586,960kub/mprepaymentEXWAhal velayat, Gokdepe etrap, Ovadandepe genTurkmenistan207Ahal velayat, Gokdepe etrap, Ovadandepe genDışABD Doları
7Cotton grey single yarn cardedby rotor spinning machine for textile production Nm 20/1 (Ne 12/1) О.Е. (bid. 556138) (Textile ministry) kg.150,0002.2330,000kg.prepaymentEXWGok-DepeTurkmenistan110Gok-DepeDışABD Doları
7Aerated concrete blocks (D-600, 25x25x60sm) (Ministry of industry & construction production of Turkmenistan)(bid.603906) kub/m120586,960kub/mprepaymentEXWAhal velayat, Gokdepe etrap, Ovadandepe genTurkmenistan207Ahal velayat, Gokdepe etrap, Ovadandepe genDışABD Doları
8Cotton grey single yarn carded by rotor spinning machine for textile production Nm 12/1 (Ne 7/1) O.E. (bid. 564915) (Textile ministry) kg.1,9002.053,895kg.prepaymentEXWAshgabat cityTurkmenistan110Ruhabat Textile ComplexDışABD Doları
8Aerated concrete blocks (D-600, 30x25x60sm) (Ministry of industry & construction production of Turkmenistan)(bid.603906) kub/m120586,960kub/mprepaymentEXWAhal velayat, Gokdepe etrap, Ovadandepe genTurkmenistan207Ahal velayat, Gokdepe etrap, Ovadandepe genDışABD Doları
9Cotton grey single yarn carded by rotor spinning machine for textile production Nm 14/1 (Ne 8/1) O.E. (bid. 564915) (Textile ministry) kg.46,0002.196,600kg.prepaymentEXWAshgabat cityTurkmenistan110Ruhabat Textile ComplexDışABD Doları
9Aerated concrete blocks (D-600, 40x25x60sm) (Ministry of industry & construction production of Turkmenistan)(bid.603906) kub/m120586,960kub/mprepaymentEXWAhal velayat, Gokdepe etrap, Ovadandepe genTurkmenistan207Ahal velayat, Gokdepe etrap, Ovadandepe genDışABD Doları
10Cotton grey single yarn carded by rotor spinning machine for textile production Nm 17/1 (Ne 10/1) O.E. (bid. 564915) (Textile ministry) kg.100,0002.15215,000kg.prepaymentEXWAshgabat cityTurkmenistan110Ruhabat Textile ComplexDışABD Doları
10Float sheet glass 3,5 mm. (Ministry of industry & construction production of Turkmenistan) (bid..608647)sq.m131,3561.77232,500.12sq.mprepaymentFCAAhal velayat, Gokdepe etrap, Ovadandepe genTurkmenistan207Ahal velayat, Gokdepe etrap, Ovadandepe genDışABD Doları
11Cotton grey single yarn carded by rotor spinning machine for textile production Nm 20/1 (Ne 12/1) O.E. (bid. 564915) (Textile ministry) kg.10,0752.222,165kg.prepaymentEXWAshgabat cityTurkmenistan110Ruhabat Textile ComplexDışABD Doları
11Float sheet glass 4 mm. (Ministry of industry & construction production of Turkmenistan) (bid..608647)sq.m600,0002.011,206,000sq.mprepaymentFCAAhal velayat, Gokdepe etrap, Ovadandepe genTurkmenistan207Ahal velayat, Gokdepe etrap, Ovadandepe genDışABD Doları
12Cotton grey carded single yarn for textile production Nm 17/1 (Ne 10/1) Ring (bid. 564915) (Textile ministry) kg.100,0002.45245,000kg.prepaymentEXWAshgabat cityTurkmenistan110Ruhabat Textile ComplexDışABD Doları
12Float sheet glass 5 mm. (Ministry of industry & construction production of Turkmenistan )(bid..608647)sq.m100,0002.52252,000sq.mprepaymentFCAAhal velayat, Gokdepe etrap, Ovadandepe genTurkmenistan207Ahal velayat, Gokdepe etrap, Ovadandepe genDışABD Doları
13Cotton grey single yarn carded by rotor spinning machine for textile production Nm 34/1 (Ne 20/1) O.E. (bid. 567412) (Textile ministry) kg.128,0002.3294,400kg.prepaymentEXWAshgabat cityTurkmenistan110Ashgabat cityDışABD Doları
13Float sheet glass 6 mm. (Ministry of industry & construction production of Turkmenistan) (bid..608647)sq.m300,0003.02906,000sq.mprepaymentFCAAhal velayat, Gokdepe etrap, Ovadandepe genTurkmenistan207Ahal velayat, Gokdepe etrap, Ovadandepe genDışABD Doları
14Cotton grey Nm 17.0/1 (Ne10.0/1) Ring KD (Textile ministry) (bid.575573)kg.500,0002.451,225,000kg.prepaymentEXWSerdar cityTurkmenistan110Serdar cityDışABD Doları
14Float sheet glass 8 mm. (Ministry of industry & construction production of Turkmenistan) (bid..608647)sq.m150,248.764.02604,000.02sq.mprepaymentFCAAhal velayat, Gokdepe etrap, Ovadandepe genTurkmenistan207Ahal velayat, Gokdepe etrap, Ovadandepe genDışABD Doları
15Cotton grey Nm 20.0/1 (Ne12.0/1) Ring KD (Textile ministry) (bid.575573)kg.160,7502.5401,875kg.prepaymentEXWSerdar cityTurkmenistan110Serdar cityDışABD Doları
15Portland cement М400-G20-K (bid.606642) (Ministry of industry & construction production of Turkmenistan)tn5,00049.14245,700tnprepaymentBalkan vel., Jebel cityTurkmenistan207Balkan vel., Jebel cityİçABD Doları
16Cotton grey for textile Nm 27/1 (Ne 16/1) OE (Textile ministry) (bid.578031) kg.444,8002.251,000,800kg.prepaymentEXWSeydi cityTurkmenistan110Seydi cityDışABD Doları
17Cotton grey for textile Nm 34/1 (Ne 20/1) OE (Textile ministry) (bid.578031) kg.340,0002.3782,000kg.prepaymentEXWSeydi cityTurkmenistan110Seydi cityDışABD Doları
18Cotton grey carded single yarn for textile production Nm 27/1 (Ne 16/1) R.K (Textile ministry) (bid.578337) kg.176,7002.55450,585kg.prepaymentEXWTagtabazar etrapTurkmenistan110Tagtabazar etrapDışABD Doları
19Cotton grey carded single yarn for textile production Nm 34/1 (Ne 20/1) R.K (Textile ministry) (bid.578337) kg.551,5002.61,433,900kg.prepaymentEXWTagtabazar etrapTurkmenistan110Tagtabazar etrapDışABD Doları
20Cotton grey carded 1-st gradefor textile production Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring Carde (Textile ministry) (bid.578338)kg.80,0252.55204,063.75kg.prepaymentEXWDashoguz cityTurkmenistan110Dashoguz cityDışABD Doları
21Cotton grey carded 1-st gradefor textile production Nm 34/1 (Ne 20/1) Ring Carde (Textile ministry) (bid.578338)kg.700,0002.61,820,000kg.prepaymentEXWDashoguz cityTurkmenistan110Dashoguz cityDışABD Doları
22Cotton grey carded single yarn for textile production Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring (Textile ministry) (bid.573343) kg.229,6002.55585,480kg.prepaymentEXWBaherden etrapTurkmenistan110Baherden etrapDışABD Doları
23Cotton grey carded single yarn for textile production Nm 34/1 (Ne 20/1) Ring (Textile ministry) (bid.573343) kg.10,5002.627,300kg.prepaymentEXWBaherden etrapTurkmenistan110Baherden etrapDışABD Doları
24Denim fabric 6 ounces (Textile ministry) (bid.580619)metr500,0002.11,050,000metrprepaymentFCAHerrik galaTurkmenistan110Herrik galaDışABD Doları
25Denim fabric 7 ounces (Textile ministry) (bid.580619)metr500,0002.161,080,000metrprepaymentFCAHerrik galaTurkmenistan110Herrik galaDışABD Doları
26Denim fabric 8 ounces (Textile ministry) (bid.580619)metr500,0002.261,130,000metrprepaymentFCAHerrik galaTurkmenistan110Herrik galaDışABD Doları
27Denim fabric 9 ounces (Textile ministry) (bid.580619)metr500,0002.331,165,000metrprepaymentFCAHerrik galaTurkmenistan110Herrik galaDışABD Doları
28Denim fabric 10 ounces (Textile ministry) (bid.580619)metr186,764.72.04380,999.99metrprepaymentFCAHerrik galaTurkmenistan110Herrik galaDışABD Doları
29Denim fabric 11 ounces (Textile ministry) (bid.580619)metr100,0002.09209,000metrprepaymentFCAHerrik galaTurkmenistan110Herrik galaDışABD Doları
30Denim fabric 13 ounces (Textile ministry) (bid.580619)metr200,0002.15430,000metrprepaymentFCAHerrik galaTurkmenistan110Herrik galaDışABD Doları
31Denim fabric 14 ounces (Textile ministry) (bid.580619)metr500,0002.71,350,000metrprepaymentFCAHerrik galaTurkmenistan110Herrik galaDışABD Doları
32Denim fabric 15 ounces (Textile ministry) (bid.580619)metr400,0002.25900,000metrprepaymentFCAHerrik galaTurkmenistan110Herrik galaDışABD Doları
33Cotton grey carded single yarn by rotor spinning machine for textile production Nm 10/1 (Ne 6/1) O.E (Textile ministry) (bid580858) kg.300,0002600,000kg.prepaymentEXWGok-DepeTurkmenistan110Gok-DepeDışABD Doları
34Cotton grey carded single yarn by rotor spinning machine for textile production Nm 14/1 (Ne 8/1) OE (Textile ministry) (bid.584597)kg.125,2002.1262,920kg.prepaymentEXWHalach cityTurkmenistan110Halach cityDışABD Doları
35Cotton grey carded single yarn by rotor spinning machine for textile production Nm 17/1 (Ne 10/1) OE (Textile ministry) (bid.584597)kg.231,0502.15496,757.5kg.prepaymentEXWHalach cityTurkmenistan110Halach cityDışABD Doları
36Cotton grey carded single yarn by rotor spinning machine for textile production Nm 20/1 (Ne 12/1) OE (Textile ministry) (bid.584597)kg.300,0002.2660,000kg.prepaymentEXWHalach cityTurkmenistan110Halach cityDışABD Doları
37Cotton grey carded single yarn by rotor spinning machine for textile production Nm 27/1 (Ne 16/1) OE (Textile ministry) (bid.584597)kg.189,7502.25426,937.5kg.prepaymentEXWHalach cityTurkmenistan110Halach cityDışABD Doları
38Cotton grey single yarn sort 2, Nm 20/1 (Ne 12/1) O.E (Textile ministry) (bid.591382)kg.7,400214,800kg.prepaymentEXWDashoguz cityTurkmenistan110Dashoguz cityDışABD Doları
39Goods according to specification (bid. 597119) ("Turkmenhaly" SC)sq.m54.55020,763.6sq.mprepaymentEXWAshgabat cityTurkmenistan104Ashgabat cityDışABD Doları
40Dyed terry products in medium tones of different sizes (napkins, towels, sheets (bathing) (Textile ministry) (bid.597398)kg.27,3884.5123,246kg.prepaymentEXWAshgabat cityTurkmenistan110Ashgabat Textile ComplexDışABD Doları
41Cotton grey single yarn by rotor spinning machine for textile production Nm 10/1 (Ne 6/1) O.E (Textile ministry) (bid.597399) kg.8,900217,800kg.prepaymentEXWAshgabat cityTurkmenistan110Ruhabat Textile ComplexDışABD Doları
42Cotton grey single yarn by rotor spinning machine for textile production Nm 12/1 (Ne 7/1) OE (Textile ministry) (bid.597399) kg.23,2002.0547,560kg.prepaymentEXWAshgabat cityTurkmenistan110Ruhabat Textile ComplexDışABD Doları
43Cotton grey single yarn by rotor spinning machine for textile production Nm 14/1 (Ne 8/1) Ring ((Textile ministry) (bid.597399) kg.27,6002.466,240kg.prepaymentEXWAshgabat cityTurkmenistan110Ruhabat Textile ComplexDışABD Doları
44Cotton grey single yarn by rotor spinning machine for textile production Nm 24/1 (Ne 14/1) Ring ((Textile ministry) (bid.597399) kg.64,3004.4282,920kg.prepaymentEXWAshgabat cityTurkmenistan110Ruhabat Textile ComplexDışABD Doları
45Cotton grey carded single unbleached Nm 34/1 (Ne 20/1) Kr.Dk. (Textile ministry) (bid.599779)kg.8,3002.621,580kg.prepaymentEXWetrap KakaTurkmenistan110etrap KakaDışABD Doları
46Cotton grey carded single unbleached Nm 27/1 (Ne 16/1) Kr.Dk. (Textile ministry) (bid.599779)kg.138,4002.55352,920kg.prepaymentEXWetrap KakaTurkmenistan110etrap KakaDışABD Doları
47Cotton grey single yarn by rotor spinning machine for textile production Nm 10/1 (Ne 6/1) O.E (Textile ministry) (bid.600247) kg.50,0002100,000kg.prepaymentEXWGok-DepeTurkmenistan110Gok-DepeDışABD Doları
48Cotton grey single yarn by rotor spinning machine for textile production Nm 12/1 (Ne 7/1) O.E (Textile ministry) (bid.600247) kg.30,0002.0561,500kg.prepaymentEXWGok-DepeTurkmenistan110Gok-DepeDışABD Doları
49Cotton grey single yarn by rotor spinning machine for textile production Nm 34/1 (Ne 20/1) О/Е (Textile ministry) (bid.602190)kg.8,4002.319,320kg.prepaymentEXWTurkmenabat cityTurkmenistan110Turkmenabat cityDışABD Doları
50Cotton grey single yarn by rotor spinning machine for textile production Nm 12/1 (Ne 7/1) O.E (Textile ministry) (bid.602192) kg.42,0002.0586,100kg.prepaymentEXWAshgabat cityTurkmenistan110Ruhabat Textile ComplexDışABD Doları
51Cotton grey single yarn by rotor spinning machine for textile production Nm 14/1 (Ne 8/1) O.E (Textile ministry) (bid.602192) kg.12,6002.126,460kg.prepaymentEXWAshgabat cityTurkmenistan110Ruhabat Textile ComplexDışABD Doları
52Cotton grey carded single yarn for textile production Nm 34/1 (Ne 20/1) R.K (Textile ministry) (bid.602196)kg.110,0002.6286,000kg.prepaymentEXWTagtabazar etrapTurkmenistan110Tagtabazar etrapDışABD Doları
53Cotton grey for textile Nm 34/1 (Ne 20/1) Open End (Textile ministry) (bid.602198)kg.8,4002.319,320kg.prepaymentEXWSeydi cityTurkmenistan110Seydi cityDışABD Doları
54Cotton grey, sort 1,for textile production Nm 20/1 (Ne 12/1) Ring Carde (Textile ministry) (bid.602202)kg.32,5002.581,250kg.prepaymentEXWDashoguz cityTurkmenistan110Dashoguz cityDışABD Doları
55Cotton grey carded single yarn А clas, sort 1, Nm 17/1 (Ne 10/1) Ring 59.17 teks (Textile ministry) (bid.602204)kg.110,0002.45269,500kg.prepaymentEXWTurkmenabat cityTurkmenistan110Turkmenabat cityDışABD Doları
56Cotton grey carded single yarn А clas, sort 1, Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring 37.00 teks (Textile ministry) (bid.602678)kg.2,0002.555,100kg.prepaymentEXWTurkmenabat cityTurkmenistan110Turkmenabat cityDışABD Doları
57Cotton grey unbleached double layer for textile production Ne 20/2 Kr. Dk. (Nm 34/2) Ring (Textile ministry) (bid.603405)kg.61,2002.85174,420kg.prepaymentEXWAshgabat cityTurkmenistan110Ashgabat cityDışABD Doları
58Cotton grey single yarn carded by rotor spinning machine for textile production Nm 34/1 (Ne 20/1) OE (Textile ministry) (bid.604073)kg.264,0002.3607,200kg.prepaymentEXWTurkmenabat cityTurkmenistan110Turkmenabat cityDışABD Doları
59Denim fabric 10 ounces (Textile ministry) (bid.604079)metr313,235.32.04639,000.01metrprepaymentFCAHerrik galaTurkmenistan110Herrik galaDışABD Doları
60Denim fabric 11 ounces (Textile ministry) (bid.604079)metr400,0002.09836,000metrprepaymentFCAHerrik galaTurkmenistan110Herrik galaDışABD Doları
61Denim fabric 12 ounces (Textile ministry) (bid.604079)metr500,0002.121,060,000metrprepaymentFCAHerrik galaTurkmenistan110Herrik galaDışABD Doları
62Denim fabric 13 ounces (Textile ministry) (bid.604079)metr300,0002.15645,000metrprepaymentFCAHerrik galaTurkmenistan110Herrik galaDışABD Doları
63Denim fabric 15 ounces (Textile ministry) (bid.604079)metr100,0002.25225,000metrprepaymentFCAHerrik galaTurkmenistan110Herrik galaDışABD Doları
64SMART IP-TV television in a diagonal of 32 inches, brand "Tolkun" ("Aydyn Gijeler" ES) (bid.606057)item2,000142.35284,700itemprepaymentEXWAshgabat cityТуркменистан82Ashgabat city Bagtyyarlyk etrap, T.Gurbanow-40DışABD Doları
65SMART IP-TV television in a diagonal of 42 inches, brand "Tolkun" ("Aydyn Gijeler" ES) (bid.606057)item2,000216.65433,300itemprepaymentEXWAshgabat cityТуркменистан82Ashgabat city Bagtyyarlyk etrap, T.Gurbanow-40DışABD Doları
66SMART IP-TV television in a diagonal of 55 inches, brand "Zemin" ("Aydyn Gijeler" ES) (bid.606057)item2,000329.75659,500itemprepaymentEXWAshgabat cityТуркменистан82Ashgabat city Bagtyyarlyk etrap, T.Gurbanow-40DışABD Doları
67Cotton grey carded single yarn for textile production Nm 34/1 (Ne 20/1) Ring (Textile ministry) (bid.607638) kg.53,6002.6139,360kg.prepaymentEXWAll velayats of TurkmenistanТуркменистан110All velayats of TurkmenistanDışABD Doları
68Cotton grey single yarn by rotor spinning machine for textile production Nm 17/1 (Ne 10/1) Open End (Textile ministry) (bid.607643)kg.160,0002.15344,000kg.prepaymentEXWTejen cityТуркменистан110Tejen cityDışABD Doları
69Cotton grey single yarn by rotor spinning machine for textile production Nm 20/1 (Ne 12/1) Open End (Textile ministry) (bid.607643)kg.160,0002.2352,000kg.prepaymentEXWTejen cityТуркменистан110Tejen cityDışABD Doları
70Cotton grey single yarn by rotor spinning machine for textile production Nm 27/1 (Ne 16/1) Open End (Textile ministry) (bid.607643)kg.160,0002.25360,000kg.prepaymentEXWTejen cityТуркменистан110Tejen cityDışABD Doları
71Cotton grey single yarn sort 2, for textile production Nm 20/1 (Ne 12/1) O.E (Textile ministry) (bid.607644)kg.160,0002320,000kg.prepaymentEXWDashoguz cityТуркменистан110Dashoguz cityDışABD Doları
72Cotton gre Nm 20/1 (Ne 12/1) OE (Textile ministry) (bid.607645)kg.20,0002.244,000kg.prepaymentEXWAll velayats of TurkmenistanТуркменистан110All velayats of TurkmenistanDışABD Doları
73Cotton grey carded single yarn for textile production Nm 34/1 (Ne 20/1) Ring (Textile ministry) (bid.608564) кг.52,8002.6137,280кг.ПредоплатаEXWВсе велаяты ТуркменистанаТуркменистан110Все велаяты ТуркменистанаDışABD Doları
74Cotton grey carded single yarn for textile productionNm 27/1 (Ne 16/1) Ring (Textile ministry) (bid.608564) кг.35,2002.5589,760кг.ПредоплатаEXWВсе велаяты ТуркменистанаТуркменистан110Все велаяты ТуркменистанаDışABD Doları
75Cotton grey carded single yarn for textile production. Nm 12/1 (Ne 7/1) O.E. (bid. 551546) (Textile ministry) kg.490,00031.2515,312,500kg.prepaymentEXWTejen cityTurkmenistan110Tejen cityDışTürkmen Manatı
76Cotton grey single yarn cardedby rotor spinning machine for textile production Nm 10/1 (Ne 6/1) О.Е. (bid. 556139) (Textile ministry) kg.26,55030796,500kg.prepaymentEXWGok-DepeTurkmenistan110Gok-DepeDışTürkmen Manatı
77Cotton grey single yarn cardedby rotor spinning machine for textile production Nm 12/1 (Ne 7/1) О.Е. (bid. 556139) (Textile ministry) kg.24,05031.25751,562.5kg.prepaymentEXWGok-DepeTurkmenistan110Gok-DepeDışTürkmen Manatı
78Cotton grey single yarn cardedby rotor spinning machine for textile production Nm 14/1 (Ne 8/1) О.Е. (bid. 556139) (Textile ministry) kg.126,25032.54,103,125kg.prepaymentEXWGok-DepeTurkmenistan110Gok-DepeDışTürkmen Manatı
79Cotton grey single yarn cardedby rotor spinning machine for textile production Nm 171 (Ne 10/1) О.Е. (bid. 556139) (Textile ministry) kg.100,00033.753,375,000kg.prepaymentEXWGok-DepeTurkmenistan110Gok-DepeDışTürkmen Manatı
80Cotton grey single yarn cardedby rotor spinning machine for textile production Nm 20/1 (Ne 12/1) О.Е. (bid. 556139) (Textile ministry) kg.150,000355,250,000kg.prepaymentEXWGok-DepeTurkmenistan110Gok-DepeDışTürkmen Manatı
81Cotton grey single yarn carded by rotor spinning machine for textile production Nm 10/1 (Ne 6/1) O.E. (bid. 564918) (Textile ministry) kg.29,00030870,000kg.prepaymentEXWAshgabat cityTurkmenistan110Ruhabat Textile ComplexDışTürkmen Manatı
82Cotton grey single yarn carded by rotor spinning machine for textile production Nm 12/1 (Ne 7/1) O.E. (bid. 564918) (Textile ministry) kg.55,10031.251,721,875kg.prepaymentEXWAshgabat cityTurkmenistan110Ruhabat Textile ComplexDışTürkmen Manatı
83Cotton grey single yarn carded by rotor spinning machine for textile production Nm 14/1 (Ne 8/1) O.E. (bid. 564918) (Textile ministry) kg.61,40032.51,995,500kg.prepaymentEXWAshgabat cityTurkmenistan110Ruhabat Textile ComplexDışTürkmen Manatı
84Cotton grey single yarn carded by rotor spinning machine for textile production Nm 17/1 (Ne 10/1) O.E. (bid. 5649189) (Textile ministry) kg.100,00033.753,375,000kg.prepaymentEXWAshgabat cityTurkmenistan110Ruhabat Textile ComplexDışTürkmen Manatı
85Cotton grey single yarn carded by rotor spinning machine for textile production Nm 20/1 (Ne 12/1) O.E. (bid. 564918) (Textile ministry) kg.1,1253539,375kg.prepaymentEXWAshgabat cityTurkmenistan110Ruhabat Textile ComplexDışTürkmen Manatı
86Cotton grey carded single yarn for textile production Nm 17/1 (Ne 10/1) Ring (bid. 564918) (Textile ministry) kg.35,50041.251,464,375kg.prepaymentEXWAshgabat cityTurkmenistan110Ruhabat Textile ComplexDışTürkmen Manatı
87Cotton grey single yarn carded by rotor spinning machine for textile production Nm 34/1 (Ne 20/1) O.E. (bid. 567414) (Textile ministry) kg.152,00037.55,700,000kg.prepaymentEXWAshgabat cityTurkmenistan110Ashgabat cityDışTürkmen Manatı
88Cotton grey Nm 17.0/1 (Ne10.0/1) Ring KD (Textile ministry) (bid.575574)kg.400,00041.2516,500,000kg.prepaymentEXWSerdar cityTurkmenistan110Serdar cityDışTürkmen Manatı
89Cotton grey Nm 20.3/1 (Ne12.0/1) Ring KD (Textile ministry) (bid.575574)kg.125,75042.55,344,375kg.prepaymentEXWSerdar cityTurkmenistan110Serdar cityDışTürkmen Manatı
90Cotton grey for textile Nm 27/1 (Ne 16/1) OE (Textile ministry) (bid.578030) kg.291,20036.2510,556,000kg.prepaymentEXWSeydi cityTurkmenistan110Seydi cityDışTürkmen Manatı
91Cotton grey for textile Nm 34/1 (Ne 20/1) OE (Textile ministry) (bid.578030) kg.300,00037.511,250,000kg.prepaymentEXWSeydi cityTurkmenistan110Seydi cityDışTürkmen Manatı
92Cotton grey carded single yarn for textile production Nm 27/1 (Ne 16/1) R.K (Textile ministry) (bid.578336) kg.111,80043.754,891,250kg.prepaymentEXWTagtabazar etrapTurkmenistan110Tagtabazar etrapDışTürkmen Manatı
93Cotton grey carded single yarn for textile production Nm 34/1 (Ne 20/1) R.K (Textile ministry) (bid.578336) kg.247,2004511,124,000kg.prepaymentEXWTagtabazar etrapTurkmenistan110Tagtabazar etrapDışTürkmen Manatı
94Cotton grey carded 1-st gradefor textile production Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring Carde (Textile ministry) (bid.578339)kg.28,37443.751,241,362.5kg.prepaymentEXWDashoguz cityTurkmenistan110Dashoguz cityDışTürkmen Manatı
95Cotton grey carded 1-st gradefor textile production Nm 34/1 (Ne 20/1) Ring Carde (Textile ministry) (bid.578339)kg.300,0004513,500,000kg.prepaymentEXWDashoguz cityTurkmenistan110Dashoguz cityDışTürkmen Manatı
96Cotton grey Nm 14/1 (Ne 8/1) OE (Textile ministry) (bid.578341)kg.24,00032.5780,000kg.prepaymentEXWHerrik galaTurkmenistan110Herrik galaDışTürkmen Manatı
97Cotton grey Nm 14/1 (Ne 8/1) Ring (Textile ministry) (bid.578341)kg.500,0004020,000,000kg.prepaymentEXWHerrik galaTurkmenistan110Herrik galaDışTürkmen Manatı
98Cotton grey carded single yarn for textile production Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring (Textile ministry) (bid.578845) kg.61,80043.752,703,750kg.prepaymentEXWBaherden etrapTurkmenistan110Baherden etrapDışTürkmen Manatı
99Cotton grey carded single yarn for textile production Nm 34/1 (Ne 20/1) Ring (Textile ministry) (bid.578845) kg.137,600456,192,000kg.prepaymentEXWBaherden etrapTurkmenistan110Baherden etrapDışTürkmen Manatı
100Cotton grey carded single yarn by rotor spinning machine for textile production Nm 10/1 (Ne 6/1) O.E (Textile ministry) (bid.580862) kg.100,000303,000,000kg.prepaymentEXWGok-DepeTurkmenistan110Gok-DepeDışTürkmen Manatı
101Cotton grey carded single yarn by rotor spinning machine for textile production Nm 14/1 (Ne 8/1) OE (Textile ministry) (bid.584596)kg.100,00032.53,250,000kg.prepaymentEXWHalach cityTurkmenistan110Halach cityDışTürkmen Manatı
102Cotton grey carded single yarn by rotor spinning machine for textile production Nm 17/1 (Ne 10/1) OE (Textile ministry) (bid.584596)kg.93,58933.753,158,628.75kg.prepaymentEXWHalach cityTurkmenistan110Halach cityDışTürkmen Manatı
103Cotton grey carded single yarn by rotor spinning machine for textile production Nm 20/1 (Ne 12/1) OE (Textile ministry) (bid.584596)kg.100,000353,500,000kg.prepaymentEXWHalach cityTurkmenistan110Halach cityDışTürkmen Manatı
104Cotton grey carded single yarn by rotor spinning machine for textile production Nm 27/1 (Ne 16/1) OE (Textile ministry) (bid.584596)kg.63,25036.252,292,812.5kg.prepaymentEXWHalach cityTurkmenistan110Halach cityDışTürkmen Manatı
105Goods according to specification (bid. 597135)("Turkmenhaly" SC)sq.m64.860113,023.2sq.mprepaymentEXWAshgabat cityTurkmenistan104Ashgabat cityDışTürkmen Manatı
106Cotton grey single yarn carded, sort 1,or textile production Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring Carde (Textile ministry) (bid.597463)kg.20,10043.75879,375kg.prepaymentEXWDashoguz cityTurkmenistan110Dashoguz cityDışTürkmen Manatı
107Cotton grey carded single yarn for textile production Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring (Textile ministry) (bid.597465)kg.63,60043.752,782,500kg.prepaymentEXWBaherden etrapTurkmenistan110Baherden etrapDışTürkmen Manatı
108Cotton grey carded single yarn class A, sort 1, Nm 20/1 (Ne 12/1) Ring 49.31 teks (Textile ministry) (bid.597466)kg.132,00042.55,610,000kg.prepaymentEXWTurkmenabat cityTurkmenistan110Turkmenabat cityDışTürkmen Manatı
109Cotton grey carded single yarn for textile production Nm 27/1 (Ne 16/1) R.K (Textile ministry) (bid.597467)kg.195,60043.758,557,500kg.prepaymentEXWTagtabazar etrapTurkmenistan110Tagtabazar etrapDışTürkmen Manatı
110Cotton grey carded single yarn class A, sort 1, Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring 37.00 teks (Textile ministry) (bid.598361)kg.2,00043.7587,500kg.prepaymentEXWTurkmenabat cityTurkmenistan110Turkmenabat cityDışTürkmen Manatı
111Cotton grey carded single unbleached for textile production Nm 34/1 (Ne 20/1) Kr.Dk. (Textile ministry) (bid.599777)kg.127,400455,733,000kg.prepaymentEXWetrap KakaTurkmenistan110etrap KakaDışTürkmen Manatı
112Cotton grey carded single unbleached for textile production Nm 27/1 (Ne 16/1) Kr.Dk. (Textile ministry) (bid.599777)kg.173,60043.757,595,000kg.prepaymentEXWetrap KakaTurkmenistan110etrap KakaDışTürkmen Manatı
113Cotton grey carded single yarn by rotor spinning machine for textile production Nm 10/1 (Ne 6/1) O.E (Textile ministry) (bid.600248) kg.100,000303,000,000kg.prepaymentEXWGok-DepeTurkmenistan110Gok-DepeDışTürkmen Manatı
114Cotton grey carded single yarn by rotor spinning machine for textile production Nm 12/1 (Ne 7/1) O.E (Textile ministry) (bid.600248) kg.4,00031.25125,000kg.prepaymentEXWGok-DepeTurkmenistan110Gok-DepeDışTürkmen Manatı
115Cotton grey single yarn by rotor spinning machine for textile production Nm 34/1 (Ne 20/1) Kr.Dk. (Textile ministry) (bid.602186)kg.53,300452,398,500kg.prepaymentEXWKaka etrapTurkmenistan110Kaka etrapDışTürkmen Manatı
116Cotton grey single yarn by rotor spinning machine for textile production Nm 12/1 (Ne 7/1) O.E (Textile ministry) (bid.602189) kg.42,00031.251,312,500kg.prepaymentEXWAshgabat cityTurkmenistan110Ruhabat Textile ComplexDışTürkmen Manatı
117Cotton grey single yarn by rotor spinning machine for textile production Nm 14/1 (Ne 8/1) O.E (Textile ministry) (bid.602189) kg.42,00032.51,365,000kg.prepaymentEXWAshgabat cityTurkmenistan110Ruhabat Textile ComplexDışTürkmen Manatı
118Cotton grey single yarn by rotor spinning machine for textile production Nm 34/1 (Ne 20/1) О/Е (Textile ministry) (bid.602194)kg.33,60037.51,260,000kg.prepaymentEXWTurkmenabat cityTurkmenistan110Turkmenabat cityDışTürkmen Manatı
119The fabric is harsh 100% x/b - thick flannel - different widths, Nm 34/1 Ring х 14/1 ОЕ (Ne 20/1 Ring x 8/1 ОЕ) 168 гр/м2 ±5% (Textile ministry) (bid.602195) kg.4,887,5004.220,527,500kg.prepaymentEXWBaherden etrapTurkmenistan110Baherden etrapDışTürkmen Manatı
120Cotton grey carded single yarn for textile production Nm 34/1 (Ne 20/1) R.K (Textile ministry) (bid.602197)kg.105,600454,752,000kg.prepaymentEXWTagtabazar etrapTurkmenistan110Tagtabazar etrapDışTürkmen Manatı
121Cotton grey, sort 2,for textile production Nm 20/1 (Ne 12/1) O.E (Textile ministry) (bid.602199)kg.69,100302,073,000kg.prepaymentEXWDashoguz cityTurkmenistan110Dashoguz cityDışTürkmen Manatı
122Cotton grey for textile Nm 34/1 (Ne 20/1) Open End (Textile ministry) (bid.602200)kg.33,60037.51,260,000kg.prepaymentEXWSeydi cityTurkmenistan110Seydi cityDışTürkmen Manatı
123Cotton grey carded single yarn А clas, sort 1, Nm 17/1 (Ne 10/1) Ring 59.17 teks (Textile ministry) (bid.602201)kg.110,00041.254,537,500kg.prepaymentEXWTurkmenabat cityTurkmenistan110Turkmenabat cityDışTürkmen Manatı
124Cotton grey carded single yarn А clas, sort 1, Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring 37.00 teks (Textile ministry) (bid.602201)kg.176,00043.757,700,000kg.prepaymentEXWTurkmenabat cityTurkmenistan110Turkmenabat cityDışTürkmen Manatı
125Cotton grey, sort 1,for textile production Nm 20/1 (Ne 12/1) Ring Carde (Textile ministry) (bid.602203)kg.97,50042.54,143,750kg.prepaymentEXWDashoguz cityTurkmenistan110Dashoguz cityDışTürkmen Manatı
126Cotton grey unbleached double layer for textile production Ne 20/2 Kr. Dk. (Nm 34/2) Ring (Textile ministry) (bid.602679)kg.118,80051.256,088,500kg.prepaymentEXWAshgabat cityTurkmenistan110Ashgabat cityDışTürkmen Manatı
127Пряжа х/б суровая кардная одиночная для ткац. произв с пневмомех. пряд. машин Nm 34/1 (Ne 20/1) О/Е (Textile ministry) (bid.604071)kg.66,00037.52,475,000kg.prepaymentEXWTurkmenabat cityTurkmenistan110Turkmenabat cityDışTürkmen Manatı
128Пряжа х/б Nm 14/1 (Ne 8/1) OE (Textile ministry) (bid.604078)kg.140,00032.54,550,000kg.prepaymentEXWHerrik galaTurkmenistan110Herrik galaDışTürkmen Manatı
129Cotton grey carded single yarn for textile production Nm 34/1 (Ne 20/1) Ring (Textile ministry) (bid.607637) kg.38,400451,728,000kg.prepaymentEXWAll velayats of TurkmenistanTurkmenistan110All velayats of TurkmenistanDışTürkmen Manatı
130Cotton grey single yarn sort 2, for textile production Nm 20/1 (Ne 12/1) O.E (Textile ministry) (bid.607639)kg.240,000307,200,000kg.prepaymentEXWDashoguz cityTurkmenistan110Dashoguz cityDışTürkmen Manatı
131Cotton grey single yarn by rotor spinning machine for textile production Nm 17/1 (Ne 10/1) Open End (Textile ministry) (bid.607642)kg.40,00033.751,350,000kg.prepaymentEXWTejen cityTurkmenistan110Tejen cityDışTürkmen Manatı
132Cotton grey single yarn by rotor spinning machine for textile production Nm 20/1 (Ne 12/1) Open End (Textile ministry) (bid.607642)kg.40,000351,400,000kg.prepaymentEXWTejen cityTurkmenistan110Tejen cityDışTürkmen Manatı
133Cotton grey single yarn by rotor spinning machine for textile production Nm 27/1 (Ne 16/1) Open End (Textile ministry) (bid.607642)kg.40,00036.251,450,000kg.prepaymentEXWTejen cityTurkmenistan110Tejen cityDışTürkmen Manatı
134Cotton grey Nm 20/1 (Ne 12/1) OE (Textile ministry) (bid.607646)kg.30,000351,050,000kg.prepaymentEXWAll velayats of TurkmenistanTurkmenistan110All velayats of TurkmenistanDışTürkmen Manatı
135Cotton grey carded single yarn for textile production Nm 34/1 (Ne 20/1) Ring (Textile ministry) (bid.608564) kg.13,20045594,000kg.prepaymentEXWAll velayats of TurkmenistanTurkmenistan110All velayats of TurkmenistanDışTürkmen Manatı
136Cotton grey carded single yarn for textile productionNm 27/1 (Ne 16/1) Ring (Textile ministry) (bid.608564) kg.8,80036.25319,000kg.prepaymentEXWAll velayats of TurkmenistanTurkmenistan110All velayats of TurkmenistanDışTürkmen Manatı
137Goods according to specification (bid. 597116)("Turkmenhaly" SC)sq.m270.870583,054.48sq.mprepaymentAshgabat cityTurkmenistan104Ashgabat cityİçABD Doları
Mühendislik Ürünleri
1Automotive materials according specification (bid. 478671) (The office of the President of Turkmenistan, administrative directorate, automative enterprise)item90556,400itemprepayment EXWAshgabat cityGermany5Ashgabat cityDışABD Doları
2"Mercedes-Benz S600" automobile (Armored), 2001 prod., engine №13797040013278, body №WDB2201781A243608 (bid. 508647) (The Office Of The President Of Turkmenistan, Administrative Directorate)item148,50048,500itemprepayment EXWAshgabat cityGermany5Ashgabat cityDışABD Doları
3"Mercedes-Benz S600" automobile (Armored), 2001 prod., engine № 13797040013054, body № WDB2201781A243936 (bid. 508647) (The Office Of The President Of Turkmenistan, Administrative Directorate)item148,50048,500itemprepayment EXWAshgabat cityGermany5Ashgabat cityDışABD Doları
4"Cadillac STS" automobile (Armored), 2010 prod., body №1G6DU6EA4A0119765 (bid. 511169) (The Office Of The President Of Turkmenistan, Administrative Directorate)item172,50072,500itemprepayment EXWAshgabat cityGermany5Ashgabat cityDışABD Doları
5"Lexus LS460 L AWD" automobile (Armored), 2009 prod., engine № 1UR-0147809, body № JHDL5EF7A5001023 (bid. 511169) (The Office Of The President Of Turkmenistan, Administrative Directorate)item140,00040,000itemprepayment EXWAshgabat cityGermany5Ashgabat cityDışABD Doları
6Automobile "Mercedes-Benz S600L" (Armored), 2006 y. № prod., engine 27595340017624, № body WDD2211761A085306 (The Office Of The President Of Turkmenistan, Administrative Directorate) (bid.565716)item165,50065,500itemprepayment EXWAshgabat cityGermany5Ashgabat cityDışABD Doları
7Automotive materials according specification (The office of the Prezident of Turkmenistan, administrative directorate, automative enterprise) (bid.475969) item203,920,783itemprepayment EXWAshgabat cityGermany5Ashgabat cityDışABD Doları
Petrokimyasal Ürünler
1Iodine technical brand "А" (packaging at the expense of the buyer) ("Turkmenhimiya" SC) (bid.590391)tn4045,0571,802,280tnPrepaymentEXWIodine plant "Bereket"Turkmenistan107Balkan velayat "Bereket" Iodine plant DışABD Doları
2Iodized table salt of the first grade grinding №1 (bid.594905) ("Turkmenhimiya" SC) tn20,0002585,160,000tnPrepaymentEXWGuwlyduz factrory Turkmenistan107Guwlyduz factrory DışABD Doları
3Food salt, tableted, premium (bid.594907) ("Turkmenhimiya" SC) tn5,0002461,230,000tnPrepaymentEXWGuwlyduz factrory Turkmenistan107Guwlyduz factrory DışABD Doları
4Oksigumat ("Turkmenhimiya" SC) (bid. 595622)tn4001,143457,200tnPrepaymentEXWChemical plant named S.A.NiyazovTurkmenistan107Chemical plant named S.A.NiyazovDışABD Doları
5Technical sulfuric acid ("Turkmenhimiya" SC) (bid. 595623)tn20,0001583,160,000tnPrepaymentFCAst.ZergerПолиэтилен107Chemical plant named S.A.NiyazovDışABD Doları
6Carbon black brand "K-354" ("Turkmenhimiya" SC) (bid. 598566)tn8002,2941,835,200tnPrepaymentEXWiodine plant "Balkanabat"Turkmenistan107iodine plant "Balkanabat"DışABD Doları
7Bischofite ("Turkmenhimiya" SC) (bid.601256)tn8,6501241,072,600tnPrepaymentFOBBekdashTurkmenistan107Balkan velayatDışABD Doları
8Aviation kerosene brand Jet A-1 acc.to price formula "Platts" "FOB Italy" line "Jet" minimum limi $ 200 USD/tn. (TORC) (bid.602639)tn5,0002001,000,000tnPrepaymentFCAPA KenarTurkmenistan205TORCDışABD Doları
9Aviation kerosene brand Jet A-1 acc.to price formula "Platts" "FOB Italy" line "Jet" minimum limi $ 200 USD/tn. Direction Europe (TORC) (bid.602641)tn5,0002001,000,000tnPrepaymentFOBInternational port of TurkmenbashyTurkmenistan205TORCDışABD Doları
10Fine-grained potassium chloride of the "Small" brand, 1st grade (In bulk) ("Turkmenhimiya" SC) (bid.602692) tn10,0001,64016,400,000tnPrepaymentEXWLebat veleyat, c. GarlykTurkmenistan107Lebat veleyat, c. GarlykDışABD Doları
11Urea brand "B" (high grade) in bulk (packaging at the expense of the buyer) Direction Europe ("Turkmenhimiya" SC) (bid.602693)tn5,0003411,705,000tnPrepaymentEXW"Marykarbamid" plantTurkmenistan107"Marykarbamid" plantDışABD Doları
12Calcium polysulfide solution (Tama agro) interp. (bid.604684)tn1536536tnPrepaymentDAPAll velayats of TurkmenistanTurkmenistan1Ahal velayat, Anew cityDışABD Doları
13Liquefied petroleum gas (TORC) acc.to price formula "Platts" " FOB Arab Gulf" "Propane" 20 % plus "Butane" 80%, discount $ 425 USD/tn., minimum limit $ 280 USD/tn. Direction Tajikstan (bid.607329)tn5,0002801,400,000tnPrepaymentFCATORCTurkmenistan205TORCDışABD Doları
14Low-sulfur fuel oil (TORC) acc.to price formula "Platts" "FOB Italy" line" "Fuel Oil 1%" discount $ 28 USD/tn., minimum limit $ 200 USD/tn. Direction Europe (bid.607334)tn30,0002006,000,000tnPrepaymentFOBInternational port of TurkmenbashyTurkmenistan205TORCDışABD Doları
15Straight-run petrol (TORC) acc.to price formula "Platts" "FOB Italy" line "Naphtha", lower limit 200 USD/tn. (bid.607337)tn5,0002001,000,000tnPrepaymentFCAPA KenarTurkmenistan205TORCDışABD Doları
16Sodium chloride for industrial use (food salt) (bid.594906) ("Turkmenhimiya" SC) tn50,00046023,000,000tnPrepayment delivery at the expense of buyerTurkmenistan107Guwlyduz factrory İçTürkmen Manatı
17Plastic pallets P4-D2, 1100*1300*150 mm (bid. 596698) (ХО "Сенагат пластик")item42,00058924,738,000itemPrepayment delivery at the expense of buyerTurkmenistan002Balkan velayatİçTürkmen Manatı
18Plastic pallets P4-D2, 1200*1200*150mm (bid. 596698) (ХО "Сенагат пластик")item10,0005895,890,000itemPrepayment delivery at the expense of buyerTurkmenistan002Balkan velayatİçTürkmen Manatı
19Plastic pallets P4-D9, 1200*800*125mm (bid. 596698) (ХО "Сенагат пластик")item10,0003973,970,000itemPrepayment delivery at the expense of buyerTurkmenistan002Balkan velayatİçTürkmen Manatı
20Plastic pallets P4-D11 (with ski), 1200*800*150mm (bid. 596698) (ХО "Сенагат пластик")item10,0004634,630,000itemPrepayment delivery at the expense of buyerTurkmenistan002Balkan velayatİçTürkmen Manatı
21Polyethylene high density brand Inpipe 100 natural (not conditioned) ("Turkmenhimiya" SC) (bid.607651)tn1,98045,00089,100,000tnPrepaymentdelivery at the expense of buyerTurkmenistan107polymer factrory KyyanliİçTürkmen Manatı
Tarımsal Ürünler
1Tomato ("Yigit" interp.) (bid.607291)kg.18,0000.8515,300kg.Deferment of paymentFCAAhal city, Kaka etrap, DushakTurkmenistan4Ahal city, Kaka etrap, DushakDışABD Doları

Not: SCRMET müzayedesine konan pamuk ve petrol ürünleri fiyatları, uluslararası fiyat tekliflerine göre günlük olarak değişir (Liverpool Haber Ajansı "Cotton Outlook" tarafından pamuk için ve "Platts" Haber Ajansı petrol ürünleri için).