Vacancy

“Kebapçy” restoranynyň administrasiýasy işgär gözleýär

Schedule:
Aşgabat şäherinde täze açyljak “Kebapçy” restoranynyň administrasiýasy aşakdaky ugurlar boýunça işe çagyrýar:

- Gassap;
- Kebapçy (türk usully mangalçy);
- Iş tejribesi bolan ofisiant;
- Marketlerde witrina arkasy et we et önümlerini satmak boýunça tejribesi bolan satyjy.

Goşmaça maglumatlary ýerli wagt bilen sagat 10.00-19.00 aralygynda görkezilen telefon belgisi arkaly sorap bilersiňiz.
Contact
Employer:
“Kebapçy” restorany
Phone:
+99365871685
Region:
Ashgabat