Vacancy

“Nesil Tehnologiýa” hojalyk jemgyýeti tejribeli informatika mugallymlary işe çagyrýar

Schedule:

“Nesil Tehnologiýa” hojalyk jemgyýety maglumat ulgamlary we tehnologiýalary boýunça hünärmen, informatika mugallymy hünäri boýunça tejribeli mugallymlary işe çagyrýar:

Bildirilýän talaplar:

  • Bilimi: “matematik, ulgamlaýyn programmaçy, mugallym”, “maglumat ulgamlary we tehnologiýalary boýunça hünärmen, informatika mugallymy”  şeýle hem “kompýuter tehnologiýalary” hünärleri boýunça ýokary bilim talap edilýär.
  • Iş tejribesi: 3 ýyldan 5 ýyla çenli mugallymçylyk hünärinde işlän tejribesi bolmaly.
  • Dil ukyplary: türkmen we rus dillerinde erkin gürläp we ýazyp bilmeli. (Dalaşkäriň iňlis dilini bilmegi beýleki dalaşkärlerden öňe saýlanar)

Endikleri we başarnyklary:

  • Islendik programma dilini ökde bilýän we bu boýunça türkmen dilinde gollanma çykarmakda ukyply bolmagy; (Dalaşgäriň kompýuter tehnologiýalary hünäri boýunça ýurdumyzda hereket edýän haýsydyr bir gollanmanyň awtory bolmagy beýleki da> laşkärlerden öňe saýlanar.)
  • Robot tehnologiýalaryny programmalaşdyrmak boýunça düşünjesi bolan we munuň bilen bagly degişli maslahatlarda çykyş etmäge ukyply bolmagy;
  • MS Office programmasy arkaly prezentasiýa taýýarlamak we degişli konferensiýalarda çykyş etmäge ukyply bolmagy.

Diňe talaplara laýyk gelýän dalaşgärler söhbetdeşlige çagyrylar.

Aýlyk söhbetdeşlikde kesgitlenýär. Iş şertnamalaýyn.

Rezýume üçin elektron salgysy: info@nesil.biz

Contact
Employer:
Nesil Tehnologiýa” hojalyk jemgyýeti
Region:
Ashgabat
2022