28.04.2021
27.05.2021

Türkmenistan Sağlık ve İlaç Sanayi Bakanlığı tıbbi malzemelerin satın alınmasına ilişkin ihale ilan ediyor

Türkmenistan Sağlık ve İlaç Sanayi Bakanlığı, aşağıdaki partilerde belirtilen malların alımına ilişkin

İhale ilan ediyor

Parti No. 21 - Büyük Saparmurat Türkmenbaşı'nın adını taşıyan Mari Sağlık ve Teşhis Merkezi için sağlık ürünleri ve tıbbi malzemelerin satın alınması.

Parti No. 22 - Daşoguz vilayeti Daşoguz kenti 1. ve 3. sağlık evleri için tıbbi ekipman alımı.

İhaleye katılmak için yazılı bir başvuruda bulunmanız ve ilgili belgeleri temin etmeniz gerekmektedir.

Para kaynaklarının transferi için hesap numarası, yazılı başvuru yapldığı esnada verilmektedir.

İhale teklifleri, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün içinde Türkmenistan Sağlık ve İlaç Sanayi Bakanlığı binasında kabul edilir.

İletişim telefon numarası:

40-04-79

Arçabil Caddesi 20, Aşkabat, Türkmenistan
Ayrıca bakınız
2022