Hakkımızda

2019 yılında kurulan Business Türkmenistan (BT) internet yayını, Türkmenistan’da kayıtlı ticari ve bilgi hizmetidir. BT, iş dünyası ile ilgili bilgileri, haberleri ve analizleri düzenli bir şekilde Türkmenistan’daki ve dünyanın çeşitli bölgelerindeki okuyucularına Türkmen, İngiliz, Rus ve Türk dillerinde ulaştırarak, girişim şirketlerini (Start-up), yeni kurulmuş şirketleri, yatırımcıları, girişimcileri, ithalatçıları, ihracatçıları ve tüketicileri çeşitli alanlarda haber, bilgi ve fikirlerler ile ilgili aktif iletişime bağlamaktadır. BT internet yayınının merkez ofisi, Büyük İpek Yolu’nun kalbi olarak bilinen Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ta bulunuyor.

Personelimiz, Türkmenistan ve dünyanın çeşitli bölgelerindeki okuyucularının taleplerini ve beklentilerini karşılamaya yönelik ürün ve hizmetlerimizi sürekli olarak güncellemektedirler. Bizler, bilgi, haber ve haber analizlerinin hazırlanması ve yayınlanması esnasında doğruluk ve dürüstlükten ödün vermiyoruz. BT ayrıca, gazeteciler, editörler, uzmanlar, avukatlar, video operatörleri ve fotoğrafçıların destek ve tavsiyelerini de almaktadır. Haber ve bilgi hizmetlerimiz, özel mülkiyet, imalat sanayi, tarım, enerji, inşaat, ulaşım, iletişim, teknoloji, hizmet sektörü, bankacılık ve finans gibi geniş kapsamlı alanları içermektedir.

BT, haberciliğin üst düzey profesyonellik standartlarını korurken, kendi bünyesinde en iyi haberleri hazırlayan, işlerinin ehli ve deneyimli personeli barındırmaktadır. Biz personelimize, toplum yararına uygunlukta orijinal ve geniş kapsamlı haberleri ve okuyucu kitlemizin Türkmenistan ve Orta Asya bölgesindeki iş çevresi koşullarını daha iyi anlamalarına yönelik gerekli analizleri hazırlamalarına yardımcı olmaktayız. Kendi alanlarında uzman olan yorumcularımız, yorumları ile okuyucu kitlesinin gündelik hayatını zenginleştiren, onların iş ile ilgili kararlar almalarına olanak sağlayan önemli konularla ilgili bilimsel görüşlerini paylaşmaktadırlar.

BT’nin etik kuralları

Gazetecilerimiz, muhabirlerimiz ve editörlerimiz:

İşlerinin doğruluğu konusunda sorumluluk duyarlar;

Haber ve bilgileri yayınlamadan önce incelerler;

Hız ve formatın hataların nedeni olamayacağının farkındadırlar;

Haberleri duruma göre güncellerler;

Mümkün olduğunca tam bilgi verirler;

Gerçekler ve durumları, ayrıca görüntülü formları asla çarpıtmazlar;

Kaynakları açık ve net bir şekilde gösterirler;

İzinsiz kopyalamazlar. Her zaman referans alırlar;

Görevlerini kişisel menfaatleri için kullanmazlar;

Kendi kişisel mali çıkarları olan konular hakkında yazmazlar.

2022