Makaleler

Türkmenistan’da kimler KDV mükellefidir?

Türkmenistan Vergi Kanunu’nun 95. Maddesi uyarınca, Katma Değer Vergisi (KDV) mükellefleri şu aşağıdakilerdir: Kurumsal ve özel kuruluşlar - özel girişimciler, Türkmenistan Vergi Kanunu’nun 96. Maddesinde belirtilen...

Deneme süreli iş sözleşmesi ne zaman yapılır ve feshedilir?

Türkmenistan İş Kanunu’nun 28. maddesi uyarınca, bir iş sözleşmesi yapılırken tarafların mutabakatı üzerine çalışanın görevlendirilen işe uygunluğunu kontrol etmek amacıyla bir deneme süresi belirlenebilir. Deneme...

Pamuk: Tekstil ve dokuma sanayisindeki büyümenin temeli

Pamuk, sadece kumaş veya iplikle sınırlı kalmayıp, dünya çapında milyonlarca insana istihdam sağlayan, sürdürülebilir ve kapsayıcı ekonomik kalkınmadaki rolü ile de önemlidir. Bunun yanında birçok...
2022